Oproep aan metaalbedrijven: doneer beschermingsmiddelen

Rode Kruis

Maskers, handschoenen, brillen… Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn. Lees meer…

Redactie | 24-03-20 | 18:48 | Link | Reacties (0)

Metaalunie: ‘Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen’

Wind in de zeilen zetten

“Het kabinet heeft stevige plannen gepresenteerd om ondernemers van klein tot groot te ondersteunen in de coronacrisis”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op het gepresenteerde pakket extra maatregelen. “Het komt nu aan op een snelle en soepele uitwerking om de regelingen ook praktisch te kunnen gebruiken”. Lees meer…

Redactie | 18-03-20 | 14:13 | Link | Reacties (0)

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend. Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden of doden. Maar indirect leidt rook tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen, organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni a.s. de themabijeenkomst ‘Brandveiligheid door rookbeheersing’. Lees meer…

Redactie | 16-03-20 | 18:35 | Link | Reacties (0)

Avond van de Maakindustrie zet innovatiemakers in schijnwerpers

Avond van de Maakindustrie 2020

De Avond van de Maakindustrie, die op 4 maart plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht, heeft de Nederlandse maakindustrie in het algemeen en de innovatieve kracht van de maakbedrijven in het bijzonder, goed in de schijnwerpers gezet. De Avond van de Maakindustrie werd voor de derde keer door Koninklijke Metaalunie, FPT-VIMAG en Jaarbeurs, dit jaar in samenwerking met Rabobank, georganiseerd. Avondhost Roelof Hemmen (journalist, RTL-nieuwslezer) verwelkomde zo’n 200 gasten. Lees meer…

Redactie | 09-03-20 | 22:50 | Link

Vooral transport, industrie, horeca en zorg ondervinden de gevolgen van het coronavirus

Oranje is kansen zien

Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen ondervindt toe. Zo staat het aantal reizen binnen Europa nu ook onder druk. Het vertrouwen van consumenten kan een deuk oplopen door gezondheidsrisico’s en onzekerheid over werk bij met name flexkrachten. Tegenover sectoren zoals de transport en industrie die de gevolgen ondervinden staan ook sectoren waar weinig directe effecten merkbaar zijn zoals in de zakelijke dienstverlening, omdat medewerkers ook vaak de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Door de beperkte in- en uitvoer van de bouwsector merkt ook deze sector nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. In de zorg neemt de drukte juist toe. Lees meer…

Redactie | 06-03-20 | 16:34 | Link

Rabobank: Meeste Nederlandse industriebedrijven niet klaar voor de toekomst

Uitdagingen voor de maakindustrie

Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is niet klaar voor de toekomst. Zo is bijna 80 procent van de industriebedrijven onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen, is 42 procent onvoldoende voorbereid op handelsbelemmeringen en is 44 procent nauwelijks bezig met verduurzaming. Meer aandacht voor managementpraktijken en investeren in R&D is het devies. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen studie Naar een toekomstige maakindustrie. Lees meer…

Redactie | 05-03-20 | 17:47 | Link

Coronavirus verplaatst TechniShow en ESEF naar september

ESEF

In verband met het coronavirus is de afgelopen dagen intensief overleg geweest tussen de organiserende partners van de TechniShow, FPT-Vimag en Jaarbeurs over de komende editie. Een toenemend aantal exposanten heeft laten weten vanwege het coronavirus niet aan de TechniShow of ESEF Maakindustrie te kunnen deelnemen omdat zij deel uit maken van een internationale organisatie of vanuit individuele overwegingen. De organiserende partijen hebben hierover veelvuldig contact gehad met de stakeholders. Vastgesteld is dat vanwege de annuleringen zowel de TechniShow als ESEF Maakindustrie de komende edities in maart geen volwaardig concept kon bieden. Daarom is, na zorgvuldige afweging, besloten dat de komende edities van de TechniShow en ESEF Maakindustrie worden verplaatst. De nieuwe datum is bepaald op dinsdag 1 t/m vrijdag 4 september 2020 in Jaarbeurs Utrecht.

Bekijk ook demetaal.nl Agenda.

Redactie | 04-03-20 | 12:06 | Link

Vorige pagina »