Nieuwe Tech Your Talent waaier uitgebracht

tech your talent

In april hebben de voortgezet onderwijs scholen uit de IJmond en Zuid-Kennemerland de Tech Your Talent waaier, editie 2021 ontvangen. Deze waaier staat vol techniek activiteiten die docenten en decanen kunnen organiseren voor leerlingen van de mavo en beroepsgericht. Lees meer…

Redactie | 26-04-21 | 09:42 | Link | Reacties (0)

Op afstand installeren, servicen en onderhouden machines en installaties

Teqnow

Teqnow, het platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van technologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert, en TNO zijn samen met vijf mkb-maakbedrijven een kennisoverdrachtproject gestart. Het thema van het project is digitale ondersteuning tijdens (op afstand) installeren en onderhouden van machines en installaties.

Tot voor kort gingen monteurs van machine en systeembouwers naar de klant om daar machines te installeren en proef te draaien. Dat gold ook voor het verhelpen van verstoringen of regulier onderhoud. Door de coronapandemie is dit, zeker bij export van machines veel lastiger geworden of zelfs onmogelijk. Bedrijven worden daarom gedwongen op zoek te gaan naar oplossingen hiervoor. Nieuwe digitale technieken maken het mogelijk om de kennis van de ervaren monteurs toch in te zetten op de gewenste locatie, zonder dat de monteur daar fysiek bij aanwezig moet zijn. Lees meer…

Redactie | 23-04-21 | 08:06 | Link | Reacties (0)

Barometer Metaalunie: Druk op winstgevendheid als gevolg van hogere inkoopprijzen

Barometer

Een jaar na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in het MKB-metaal het vertrouwen redelijk hersteld. Bij veel bedrijven neemt de orderpositie binnenland toe en zijn er weer meer bedrijven die extra personeel hebben aangetrokken. Daar staat tegenover dat de orderpositie buitenland minder snel aantrekt dan de binnenlandse. Ook de winstgevendheid bij veel bedrijven is in het eerste kwartaal als gevolg van snel stijgende inkoopprijzen afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal over het eerste kwartaal van 2021. Lees meer…

Redactie | 22-04-21 | 13:58 | Link | Reacties (0)

Toch onderhoud Britse schepen in Nederlandse havens

Visboot

Vissersschepen uit Groot-Brittannië mogen voor onderhoud toch weer gebruik maken van meer scheepswerven in Nederland. Na een succesvolle lobby van Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW samen met onder andere NMT (Netherlands Maritime Technology) en VisNed (landelijke visserijorganisatie) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten dat hierover nieuwe afspraken zijn gemaakt met de Europese Commissie. Lees meer…

Redactie | 09-04-21 | 14:28 | Link

Blue Reactor System winnaar Techport Challenge

GO!-NH Techport Challenge

De winnaar van de Techport Challenge is bekend; André Kapitein heeft met Blue Reactor System deze plek in de wacht gesleept! BlueReactor heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een unieke technologie ontwikkeld om ongewenste gassen en geur uit de lucht te zuiveren zónder gebruik te maken van water, chemicaliën en of filter systemen en heeft daarbij een tot 95% lagere co2 footprint dan traditionele reinigingsmethodes.

Blue Reactor System

De komende drie maanden wordt Blue Reactor Systems in het GO!-NH Growth versnellingsprogramma begeleid door middel van workshops, netwerkbijeenkomsten en coaching. Maandag 15 maart start het programma met een vierdaagse intensieve bootcamp.

Redactie | 15-03-21 | 14:41 | Link

Metaalunie: ‘Nieuw kabinet moet gedegen industriebeleid voeren’

Wind in de zeilen zetten

‘Met verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Dit zegt Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s.

Metaalunie vraagt die aandacht door middel van IndustrieVisie 2021. Kaanen: “Hierin roept Metaalunie de overheid onder meer op om slim produceren te stimuleren, te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk, de rekening van de energietransitie eerlijk te verdelen en ondernemerschap te belonen en te stimuleren. Uiteraard vragen we ook veel aandacht voor het bevorderen van technisch vakmanschap. Het moet bijvoorbeeld beter geborgd en gewaardeerd worden in ons onderwijs.” Lees meer…

Redactie | 16-02-21 | 11:46 | Link

Fieldlab Smart Maintenance meten onderzoekt de kansen van data

Techport

Welke kansen biedt data eigenlijk voor bedrijven? De partners van het Fieldlab Smart Maintenance meten in de proeffabriek van Techport met verschillende sensoren de werking van installaties en doen op de data die hieruit voortkomt hun eigen analyses. Als je de geanalyseerde data van de partners bij elkaar brengt en daarnaast de sensoren met elkaar laat communiceren, dan kan dit tot nieuwe inzichten en tot nieuwe (data gedreven) businessmodellen leiden. Lees meer…

Redactie | 12-02-21 | 08:50 | Link

Vorige pagina »