Holland Circular Hotspot: recycle-economie over de grens

Grondstoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en FME-brancheorganisatie ENVAQUA hebben het initiatief genomen een exportplatform voor circulaire economie/milieutechnologie op te richten. Het idee achter deze Holland Circular Hotspot (HCH) is om bedrijven te helpen hun innovaties op het gebied van afvalverwerking en recycling in het buitenland te promoten. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van internationale handelsmissies met Nederlandse bedrijven. Lees meer…

Redactie | 27-01-17 | 20:25 | Link

FME en Metaalunie ondertekenen samen het grondstoffenakkoord

Circulaire Metaalketen

Koninklijke Metaalunie en FME hebben op 24 januari het grondstoffenakkoord mede ondertekend. Het Kabinet wil met dit grondstoffenakkoord een transitie van een lineaire- naar een circulaire economie bereiken in 2050. Lees meer…

Redactie | 24-01-17 | 19:08 | Link

Tata Steel verduurzaamt transport schroot

Staalhaven van Tata Steel in IJmuiden met links op de achtergrond de Hoogovens en rechts op de achtergrond de Staalfabriek.

Tata Steel in IJmuiden gaat een moderne, duurzame overslaghaven aanleggen voor staalschroot dat in de Staalfabriek wordt gerecycled. De locatie daarvan is de Staalhaven, de haven op het terrein van Tata Steel (gelegen ten noorden van het Dudok Huis), die in open verbinding met het Noordzeekanaal staat. Nu wordt alle schroot nog per boot gelost bij Velserkom, vlakbij de veerpont aan de noordoever van het Noordzeekanaal. Vandaar wordt het in vrachtauto’s geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Dit levert in de toekomst winst op voor het milieu (minder uitstoot vrachtwagens) en voor omwonenden, aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn. Tegelijkertijd zorgt het proces voor een efficiëntere logistiek. De planning is dat de overslaghaven, die samen met de firma Theo Pouw bv wordt ontwikkeld, begin 2018 gereed is. De nieuwe overslaghaven komt mede tot stand met financiële steun uit de Regeling Duurzame Zeehavens van de Provincie Noord-Holland. Terwijl de nieuwe overslaghaven wordt ontwikkeld, begint Tata Steel vanaf deze week al op kleine schaal (overdag in het weekend) met het lossen van schroot in de Staalhaven. Lees meer…

Redactie | 24-01-17 | 19:05 | Link

Positief sentiment roestvast staal prijzen zet eerste helft van 2017 door

Ontwikkeling aluminiumprijs 2016

Voor de mondiale economie is het perspectief met 3,4% groei positief gestemd. In deze eerste maand van het nieuwe jaar laten Europese roestvast staal producenten weten dat de orderportefeuilles al tot mei vol zitten. Dit impliceert dat de vraag naar roestvast staal momenteel groter is dan het aanbod. Lees meer…

Larissa Hoefnagel | 22-01-17 | 10:17 | Link

IJmond Werkt! en Haprotech bieden lasopleiding aan werkzoekenden

Joost van Loon (rechts) en Raymond Brand (2e van links) tekenen de overeenkomst onder toeziend oog van adviseurs werkgeversdiensten van IJmond Werkt! Pieter Schoonderbeek (links) en Hans Peters (2e van rechts)

IJmond Werkt! en Haprotech zijn sinds maandag 16-1 een unieke samenwerking gestart. Werkzoekenden vanuit een bijstandssituatie en statushouders met een vluchtelingenachtergrond krijgen de kans om opgeleid te worden tot lasser. Het traject bestaat uit drie fases; de lasopleiding, een proefplaatsing van maximaal 2 maanden (dit alles nog met behoud van uitkering) en aansluitend een contract bij HTU, het uitzendbureau van Haprotech. Lees meer…

Redactie | 17-01-17 | 20:58 | Link

Nieuw Ledenvoordeel Metaalunie helpt bedrijven met subsidieaanvragen

Wind in de zeilen zetten

Succesvolle MKB-metaalbedrijven beschikken over een enorme innovatiekracht waardoor ze in staat zijn nieuwe producten te ontwikkelen en zich nieuwe processen en technieken eigen maken. Daarbij kunnen ze ondersteuning krijgen in de vorm van een aantal subsidieregelingen. Vaak zijn die echter moeilijk te doorgronden en hebben de kleinere bedrijven te weinig slagkracht om er optimaal van te profiteren. Met als gevolg dat ze geremd worden in hun innovatiekracht. Om dit te voorkomen, biedt Koninklijke Metaalunie een nieuw Ledenvoordeel aan: Leap. The Innovation Agency. Lees meer…

Redactie | 17-01-17 | 20:50 | Link

Barometer Metaalunie: MKB-Metaal verwacht 2017 positief te starten

Barometer

Na een minder 3e kwartaal zijn de uitkomsten van de Economische Barometer voor het MKB-metaal over het 4e kwartaal van 2016 positief. Zowel de binnenlandse- als de buitenlandse orderpositie namen toe, de verwachtingen voor de orderportefeuilles in het 1e kwartaal van 2017 zijn positief en ook het bedrijfsresultaat neemt toe. Tussen de sectoren zijn er verschillen maar over het algemeen geldt dat alle sectoren groeien. Onder de respondenten is de gemiddelde totale orderportefeuille afgenomen van 8,8 weken naar 8 weken. Lees meer…

Redactie | 17-01-17 | 20:48 | Link

Vorige pagina »