Barometer Metaalunie: Orderportefeuilles MKB-metaal verder afgenomen

Barometer

Uit de derde Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van dit jaar, blijkt dat de orderpositie bij alle sectoren per saldo nog steeds afneemt. De afname is minder dramatisch dan in het tweede kwartaal. Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal verwacht de sector nagenoeg een stabilisatie van de omzet, wel op een veel lager niveau dan een jaar geleden. Lees meer…

Redactie | 27-10-20 | 17:49 | Link | Reacties (0)

Technische universiteiten vragen in Techrede aandacht voor innovatie

techrede 2020

In een speciale Techrede hebben studenten van de vier technische universiteiten (TUD, TU/e, UT en WUR) aandacht gevraagd voor het belang van technologische innovatie voor een veerkrachtige samenleving. In de aanloop van de Techrede werd een minivideoserie gemaakt rond thema’s als zorg, klimaat, landbouw en energie, allemaal terreinen die voor grote uitdagingen staan.

Redactie | 08-10-20 | 19:25 | Link

Metaalunie: minder sterke omzetdaling derde kwartaal

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie geeft met een zesde onderzoek inzicht over de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal. In de eerste week van september is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.

De uitkomsten van deze editie van het onderzoek zijn minder negatief dan de vorige edities. Het aantal bedrijven dat te maken heeft met omzetdaling is voor het eerst sinds het uitbreken van het virus in Nederland afgenomen. Hiermee is de verwachte omzetdaling voor het derde kwartaal van 2020 minder negatief dan men voor de zomervakantie aangaf. Daar staat tegenover dat het ziekteverzuim is toegenomen. Ook denkt een aantal bedrijven na over het afscheid nemen van vast personeel. Het aantal bedrijven dat aangeeft er vertrouwen in te hebben dat ze de crisis zal overleven, is gestabiliseerd ten opzichte van voor de zomervakantie. Lees meer…

Redactie | 11-09-20 | 15:27 | Link

Nieuwe havenkraan voor Tata Steel in IJmuiden

Transport van de nieuwe loskraan naar Tata Steel in IJmuiden (Foto Trend Project Poland, Bartosz Bartoszewski)

Als het weerbeeld gunstig blijft, wordt in de loop van volgende week bij Tata Steel in IJmuiden een nieuwe havenkraan afgeleverd voor het lossen van zeeschepen met grondstoffen voor de staalproductie. Het transport is bepaald geen sinecure: de 62 meter hoge, 108 meter lange en 32 meter brede kraan werd op 26 augustus in Polen op een ponton van 100 bij 33 meter geplaatst en is sinds 30 augustus over zee onderweg naar IJmuiden. Na aankomst wordt de kraan aangemeerd in de eigen zeehaven van Tata Steel in IJmuiden. Na het treffen van de nodige voorbereidingen zal de 1.950 ton zware kraan een paar dagen later op de kop van de havenkade worden geplaatst, naast de huidige kranen. De verwachting is dat de loskraan twee maanden later volledig operationeel is. De eigen zeehaven behoort tot de vele sterke punten van het staalbedrijf, dat een ideale ligging combineert met een uitgekiende configuratie van fabrieken, installaties en R&D-faciliteiten waarin aan de ontwikkeling van de nieuwste staalsoorten wordt gewerkt. Lees meer…

Redactie | 04-09-20 | 10:21 | Link

MKB draagt onevenredig bij aan klimaatkosten

Wind in de zeilen zetten

Koninklijke Metaalunie is negatief verrast door het persbericht van Milieudefensie waarin wordt gemeld dat onderzoek uitwijst dat de honderdduizenden ondernemers in het mkb maar liefst 80% van de ODE – pot vullen van waaruit klimaatmaatregelen met SDE++ subsidie worden gefinancierd. Lees meer…

Redactie | 13-08-20 | 11:59 | Link

Barometer Metaalunie: MKB-metaal in het oog van de orkaan

Barometer

De uitslag van de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer voor het MKB-metaal was het eerste kwartaal desastreus. De Economische Barometer over het tweede kwartaal laat een iets minder negatief beeld zien, maar de afname van zowel de binnen- als buitenlandse orderportefeuille hangt als een grijze wolk boven de sector.

Dankzij steunmaatregelen is veel werkgelegenheid in het eerste en tweede kwartaal behouden. Van de ondervraagden geeft toch 4% aan dat zij in het tweede kwartaal vast personeel gedwongen heeft moeten ontslaan. Een ander gevolg van de teruglopende orders is de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Bij bijna de helft van de bedrijven is het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Lees meer…

Redactie | 03-08-20 | 12:02 | Link

Zelf ontwikkelen Kunstmatige Intelligentie niet voor elk bedrijf weggelegd, gebruikmaken ervan wel

Boekje Kunstmatige intelligentie

De technologie van kunstmatige intelligentie (KI) biedt enorm veel mogelijkheden. Belangrijk is om te kijken wat deze technologie voor een bedrijf oplevert. Hoe mooi en hoogstaand de technologie ook is, als deze zich niet op een bepaalde manier terugverdient, is het voor een ondernemer niet verantwoord om hierin te investeren. In een nieuwe Teqnow-publicatie wordt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie voor het industriële mkb praktisch beschreven. Lees meer…

Redactie | 03-07-20 | 09:18 | Link

Vorige pagina »