demetaal.nl op volle toeren

demetaal.nl: op volle toeren!

Beschuit met muisjes vandaag! Want demetaal.nl ziet het levenslicht en zal als interactief magazine op volle toeren door het leven gaan. Organisaties in de metaalbranche dragen namelijk zelf kopij aan. Hierbij kan gedacht worden aan persberichten, vacatures, advertenties en evenementen. Inhoudelijk is alles vrij zolang het betrekking heeft op de eigen organisatie en geen commerciƫle lading heeft. Ook columns, recensies en opiniƫrende berichten worden gezien als waardevol zolang het positief aanzet tot (kennis)interactie.

De redactie beoordeelt de bijdragen en besluit tot publicatie, weigering of verzoek tot aanpassing over te gaan. Een publicatie op demetaal.nl levert diverse voordelen op. En het leuke van dit alles? Het is geheel kosteloos.

U vertegenwoordigt een metaalorganisatie? En schrijft graag over het vakgebied? Lift dan mee met demetaal.nl door hier te registreren, waarna u van ons een email met inloggegevens ontvangt. Na het inloggen voorziet u eerst uw profiel van informatie zodat uw berichtgevingen straks een duidelijke afzender hebben. Daarna kunt u starten met het aanleveren van berichten. Hebt u een vraag of suggestie, neem dan gerust contact op.

Redactie | 23-02-12 | 08:29 | Link
Plaats een reactie