Koninklijke Metaalunie wil zakenkabinet

Wind in de zeilen zetten

De Metaalunie hekelt de opstelling van meerdere politieke partijen voor wie het politieke gewin op korte termijn belangrijker lijkt dan de wil om nu op met elkaar de schouders er onder te zetten. Alleen dan kunnen op de kortst mogelijke termijn maatregelen worden genomen waardoor het begrotingstekort niet nog verder oploopt. De Metaalunie vraagt zich af of de politiek momenteel de enorme uitdagingen wel aan kan en pleit voor een zakenkabinet.

Door de val van het kabinet Rutte, dat redelijk ondernemersgezind was, is Nederland in een situatie van grote politieke en economische onzekerheid terechtgekomen. Nederland is van het beste jongetje van de klas in korte tijd verworden tot een land dat nu dreigt zijn triple A status kwijt te raken omdat het de politiek aan moed ontbreekt om werkelijke keuzes te maken. De situatie van het land is naar de mening van de Metaalunie onnodig zorgelijk. De Metaalunie vindt dat niet mag worden getornd aan de eis om het begrotingstekort terug te brengen naar 3% en is van mening dat de coalitiepartners van het inmiddels demissionaire kabinet een goede aanzet hebben gedaan om deze doelstelling te halen.

Anderzijds is de Metaalunie wel van mening dat Nederland nog meer structurele hervormingen nodig heeft, aangezien in het bijzonder de zorgkosten, die inmiddels bijna 1/3 van de Rijksuitgaven belopen, nog steeds te snel stijgen. Hierdoor kan op termijn niet worden ontkomen aan drastische ingrepen. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst te weinig geld resteert voor andere belangrijke uitgavenposten als onderwijs, innovatie, infrastructuur en sociale zekerheid.

Snel duidelijkheid voor de burger en voor het bedrijfsleven dient de hoogste prioriteit te krijgen. Geen zeven weken lang gebabbel in het Catshuis, geen maandenlange kabinetsformatie of 100 dagen het land in. Als er niet snel duidelijkheid komt over de hoogte van de overdrachtbelasting, de hypotheekrenteaftrek, de continuïteit van investeringssubsidies en de pensioenleeftijd, kan dit een verlammende werking hebben op de Nederlandse economie. Uitstel kan nog verdere bezuinigingen nodig maken.

De Metaalunie roept de politieke daarom op nu daadkracht te tonen en al voor de verkiezingen een aantal maatregelen te nemen om het vertrouwen van burger, overheid en financiële markten te herstellen.

Redactie | 24-04-12 | 14:14 | Link
Plaats een reactie