Metaalprotheses onder de loep

Wat is de beste heupprothese?

Eerder berichtte demetaal.nl al over het vermeende kankerrisico bij metaal-op-metaalprothese. Vandaag lanceert de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) de website www.mijnbesteheup.nl. Op deze site kunnen patiënten terecht voor ‘niet-commerciële en neutrale informatie’, aldus NOV-directeur Chris van der Togt, in het komende nummer van blad Medisch Contact.

De site onderscheidt drie categorieën heupprotheses: protheses met goede langetermijnresultaten, protheses die goed lijken te functioneren maar waarmee nog betrekkelijk weinig ervaring is opgedaan en protheses waarover nog nauwelijks resultaten bekend zijn. Naar schatting heeft twee derde van alle patiënten protheses die in de eerste categorie vallen.

Bedoeling van de site is, aldus Van der Togt, om met patiënten in dialoog te gaan, en ze te betrekken bij de keuze voor een bepaald type prothese. ‘Maar oogmerk is ook om patiënten te informeren over de problemen met metaal-op-metaalheupen, waarover onder patiënten terecht onrust is ontstaan, en ze uit te leggen dat het niet raadzaam is deze protheses nog langer te gebruiken.’

Redactie | 22-05-12 | 12:08 | Link
Plaats een reactie