Techniek begrijpelijk maken met kunst

Geen kunst aan?!

In Amerika worden technische studies ook wel STEM-studies genoemd (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Maar de laatste tijd wordt dit begrip ook wel omgevormd tot STEAM, waarbij Arts aan dit rijtje is toegevoegd. Zelfs in het populaire Sesamstraat wordt in de VS sinds kort met regelmaat deze STEAM-variant besproken, mede omdat jonge kinderen via een artistieke benadering van de vier technische domeinen veel makkelijker de techniek blijken te begrijpen. In de kunst is veel techniek aanwezig. Zonder gebruik of toepassing van techniek is veel kunst niet mogelijk, denk aan schilderen, beeldhouwen, muziek of zelfs dansen. Anderzijds kan kunst een technisch product specialer maken, een ervaring laten zijn. Lees meer op de website van Binnenlands Bestuur.

Redactie | 30-10-12 | 10:32 | Link
Plaats een reactie