Voordelen thermoplastische composieten

Het European Thermoplastic Automotive consortium

Eerder berichten wij over de oprichting van eTAC, het European Thermoplastic Automotive Composites consortium. Wat zijn nu de voordelen thermoplastische composieten?

Vezelversterkte composieten zijn in nauwe samenwerking ontwikkeld vanuit vezelproducenten (koolstofvezel, glasvezel, nylonvezel etc.), ondernemingen op het gebied van technisch textiel (zoals TenCate) en de chemiesector (onder meer kunstharsen). Het samenvoegen van de diverse materiaalcomponenten resulteerde in composietmaterialen met specifieke geoptimaliseerde eigenschappen. De eerste generatie materialen (thermoset composieten) is uitsluitend vervormbaar tijdens het uiteindelijke verwerkingsproces bij de afnemer. Daarbij is veelal sprake van een hoge arbeidskostencomponent en relatief lage verwerkingssnelheden in industriële fabricageprocessen. Dit vormt de belangrijkste reden waarom dergelijke composietmaterialen nauwelijks worden toegepast in massaproductie.

Thermoplastisch composieten zijn ontwikkeld – initieel met name voor de luchtvaartsector – om tegemoet te komen aan eisen van industriële verwerking, vooral als vervanging van aluminium (met een vergelijkbaar verwerkingsproces voor persdelen). Een bijkomend aspect van dit type composietmaterialen is dat relatief eenvoudig onderlinge materiaalverbindingen zijn te maken, waardoor structurele delen kunnen worden vervaardigd. Het gebruik van thermoplastisch composieten (zoals TenCate Cetex®) is als gevolg daarvan in de luchtvaartsector sterk toegenomen.

Technische Universiteit Delft en TenCate zijn de toonaangevende pioniers op het gebied van dergelijke materialen voor de luchtvaartsector. In Nederland is tevens een sterke industriële sector ontstaan rond deze innovatieve materiaalontwikkeling en de verwerking daarvan. Dit heeft mede geresulteerd in de oprichting van TPRC (ThermoPlastic composite Research Center) en TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structure consortium).

Toepassing van de beschikbare kennis binnen het eTAC-consortium kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de huidige problematiek in de automobielsector. De vraag naar duurzame oplossingen is sterk gestegen. Naast de intrinsieke technologische voordelen van het materiaal komen thermoplastisch composieten tegemoet aan recyclingeisen.

De kennis voor het toepassen van thermoplastisch composiettechnologie is in de markt nog in beperkte mate aanwezig, mede omdat buiten de luchtvaartsector deze technologie nog relatief nieuw is. eTAC voorziet potentiële gebruikers van deze kennis bij het definiëren van hun toepassingen. Het eTAC consortium zal daarbij de gehele productieketen betrekken, aangezien sprake is van een nieuwe technologie zowel op het gebied van materialen als de verwerking daarvan in eindproducten.

Redactie | 16-10-12 | 09:12 | Link
Plaats een reactie