Acht technische kenniscentra bekrachtigen samenwerking

Afgesproken

De besturen van de acht technische kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven – Fundeon, Innovam, Kenteq, PMLF, Savantis, SH&M, SVGB en VOC – hebben besloten tot intensieve samenwerking. Sociale partners en vertegenwoordigers uit het mbo-veld zien kansen voor samenwerking op overeenkomstige taken. Tegelijk kiezen de besturen voor behoud van de eigenheid van de technische branches.

Op 16 november legden de directeuren van de acht technische kenniscentra de strategische keuze om intensiever samen te werken voor aan hun besturen. De ingezette koers kan nu in nauwe samenwerking met de besturen verder uitgewerkt worden. Eerder startten zij met een eerste uitwisseling van kennis en ervaring. De weg tot samenwerking en bundeling van activiteiten die de directeuren ingeslagen zijn, is nu bekrachtigd. Ook is in het licht van de kabinetsplannen de onmisbare functie van de kenniscentra voor de beroepspraktijkvorming, gericht op het vakmanschap in de techniek, nog eens benadrukt. Of het nu gaat om installatie-, elektro- of metaaltechniek, bouw, de mobiliteitssector, gezondheidstechniek, restauratietechnieken of andere vakgerichte technieken, ze worden veelal uitgeoefend in het MKB dat verantwoordelijk is voor een aandeel van 70 procent in de Nederlandse economie. Behoud van dit vakmanschap is hiermee van groot belang.

De acht technische kenniscentra zetten zich gezamenlijk in voor een infrastructuur die de kwaliteit van het technische vakmanschap waarborgt. Een gezamenlijke aanpak van kwalificatieontwikkeling, leermiddelen en arbeidsmarktinformatie – die al eerder is ingezet – leidt tot betere technische opleidingen en een bewezen waardevolle aansluiting tussen leerling, bedrijf en school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Verschoor, algemeen directeur Savantis en woordvoerder namens de acht technische kenniscentra. Bereikbaar via telefoon: 0182 – 64 11 11; Mobiel: 06 – 53 45 78 69 en email j.a.verschoor@savantis.nl.

Redactie | 28-11-12 | 14:00 | Link
Plaats een reactie

Reacties

Wij wensen de acht technische kenniscentra succes. In het belang van ons bedrijfsleven enerzijds, maar wat ons betreft in het belang van al die (jonge) mensen die het genot mogen smaken van een leven vol vakmanschap. En, daar staan we voor, uiteindelijk een goed pensioen. Onze zorg is nog steeds dat het “loopbaanvermogen” van mensen door die mensen zelf, door de samenleving als geheel, niet de vereiste aandacht krijgt. En houdt gedurende het gehele beroepsleven. Dat is een zorg die op onze ervaringen berust, kan ik u zeggen. In 1964 ben ik zelf afgestudeerd op de titel “Het gebrek aan aansluiting tussen de technische opleidingen in Nederland en het bedrijfsleven.” Dit onderwerp heeft dus al enige tijd m’n aandacht. Ik heb er ook een deel van m’n leven werk in en aan gehad. Wat zich in 1964 al aftekende is helaas bewaarheid: mensen hebben zich afgekeerd van technische beroepen. Omdat de werkgevers, het beroepsonderwijs en de politiek ’t er naar hebben gemaakt.
Uiteraard hoop ik dat ook dit initiatief het tij keert en dat onze technische beroepen weer gaan groeien en bloeien.

Arie Stuijt | 28-11-12 | 14:18