Tekort aan technici is bedreiging voor Nederland

Tekort aan technici te lijf in de praktijk

De Nederlandse industrie ziet het tekort aan technici als een groot gevaar voor Nederland. Slechts 7 procent is het hiermee oneens. Dat blijkt uit een onderzoek van ROVC, partner voor trainingen, opleidingen en advies & implementatie binnen de Nederlandse industrie, waaraan ruim 500 respondenten hebben deelgenomen. De uitstroom van technici door (pre)pensionering gaat in volle hevigheid door, terwijl er onvoldoende schoolverlaters instromen.

Het ministerie van Economische Zaken stelt dat het statistisch tekort aan technici in 2016 oploopt tot 155.000. Uit eerder onderzoek van ROVC is gebleken dat 45 procent van de Nederlandse industrie te weinig schoolverlaters binnenkrijgt en 26 procent kan te weinig gebruikmaken van zij-instroom. Bovendien blijkt uit het recente online onderzoek dat de Nederlandse industrie vindt dat individuele bedrijven uit de branche te weinig actie ondernemen om het tekort aan technici op te lossen. 84 procent van de respondenten is het eens met deze stelling.

Roel Greutink, Manager Ontwikkeling & Onderhoud Producten bij ROVC, onderschrijft de geuite zorgen van de Nederlandse industrie over het tekort aan technici: “Wanneer we op deze manier doorgaan en geen extra actie ondernemen, staat Nederland over zeven jaar stil. Om dit op te lossen zijn er veel initiatieven gestart, zowel door bedrijven, overheid en brancheorganisaties, als door onderwijsinstellingen. Helaas zijn dit allemaal versnipperde initiatieven en is er nog geen concrete oplossing voor de korte termijn gepresenteerd. Het is echter noodzakelijk voor organisaties om zelf het initiatief te nemen en gezamenlijk op te treden. Het bedrijfsleven weet immers het beste wat nodig is, nu en in de toekomst.”

Het nieuwe boek van ROVC over het tekort aan technici is aan te vragen op hun website. Dit boek bevat praktijkverhalen en relevante informatie rondom dit actuele thema.

Redactie | 12-11-12 | 13:26 | Link
Plaats een reactie

Reacties

De situatie-analyse is uiteraard gemaakt en eenvoudig. Omdat niemand zich eigenaar weet van dit gigantische probleem, is 93 % ’t eens met de analyse en doet minder dan 5%, vermoed ik, voldoende (Je leidt immers op voor de concurrentie!) Het leiderschap in de sector om alle werkgevers voldoende te laten meedoen is er nog niet, maar nood leert bidden, nietwaar!

Arie Stuijt | 12-11-12 | 13:39