‘Europees patent versterkt innovatie’

Europees patent

Na 30 jaar onderhandelen kunnen bedrijven in 2014 eindelijk kiezen voor één Europees patent. Vereniging FME-CWM vindt dit een grote stap voorwaarts om innovatie in het bedrijfsleven te bevorderen. Het nieuwe octrooi wordt in 25 EU-landen geldig en er komt een centraal “Patenthof” om geschillen te beslechten. Het verdrag moet nog goedgekeurd worden in de lidstaten.

Goedkoper

Het Europees Parlement stemde recentelijk in voor een vereenvoudigd systeem met één set octrooiregels die voor alle deelnemende lidstaten gaat gelden. Vanaf 2014 kunnen bedrijven kiezen voor een unitair octrooi. Na verlening hoeven de claims (die de beschermingsomvang bepalen) alleen in het Engels, Frans en Duits te worden opgesteld. Dat maakt het aanvragen van een octrooi vanaf 2014 al gauw 50 tot 80 procent goedkoper. Een patentaanvraag kost nu nog rond de 20 duizend euro, dat kan dalen naar ongeveer vijfduizend euro.

Verbeteringen

Tot 2014 valt een Europees octrooi na verlening door het Europees Octrooibureau uiteen in een bundel nationale octrooien. Die moeten per land met indiening van nationale vertalingen worden aangevraagd; nationale juridische procedures zijn van toepassing en nationale taksen moeten worden betaald. Mede daardoor is een Europees patent 18 keer duurder dan een octrooiaanvraag in de VS en 60 keer duurder dan een aanvraag in China.

Ranglijst octrooiaanvragen

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het zogenaamde unitaire octrooi belangrijk, aangezien Nederland van alle EU-landen de vierde plaats inneemt op de ranglijst van octrooiaanvragen. Op de wereldranglijst staat Nederland op de negende plaats. FME vindt het verder positief dat het systeem een overgangsperiode kent. Bedrijven kunnen de eerste jaren nog opteren voor het oude systeem als dat in hun concrete geval toch goedkoper is.

Aan het EU-octrooi doen alleen Italië en Spanje niet mee. Deze landen zijn in verband met het unitair octrooi en het behorende talenregime een procedure gestart bij het Europees Hof van Justitie, dat over enkele maanden uitspraak doet. (bron FME)

Redactie | 20-12-12 | 11:39 | Link
Plaats een reactie