Wie investeert in Limburg krijgt belastingvoordelen

Ka-ching!

Als het aan de Belgische minister van Financiën Vanackere ligt, zal er aan investeerders (in tewerkstelling) in Limburg (B) en Luik een fiscaal voordeel worden toegekend. De fiscale gunst zou kaderen binnen de maatregelen voor de economische heropbloei van Limburg na de sluiting van Ford en van Luik na de afbouw van de staal. Bedrijven die in Limburg of Luik investeren, zullen onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde tijd belastingvoordeel genieten.

‘Het komt erop neer dat de reconversievennootschap van weleer in een nieuw kleedje wordt gestoken, waarbij de nadruk komt te liggen op innovatie, onderzoek en ontwikkeling’, zegt Eric Warson van KPMG, de adviesorganisatie die de maatregelen voorbereidt.

Warson denkt aan drie maatregelen:

  • Om te beginnen wil hij de bestaande belastingafrek voor octrooi-inkomsten uitbreiden naar innovatieve projecten. “Dat geldt voor alle Belgische bedrijven, en zou de Belgische achterstand op vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling helpen wegwerken,” zegt Warson, die zich sterk maakt dat Europa daar wel mee kan leven. “In Nederland en Luxemburg is dit al enkele jaren van toepassing,” zegt hij.
  • Daarnaast wil hij de reconversievennootschap van weleer een nieuw kleedje aanmeten. “Nieuwe bedrijven die in Limburg of Luik, ook zwaar getroffen door de afbouw van de staalindustrie, investeren in innovatieve diensten of producten, nieuwe businessmodellen of productieprocessen, zouden voor een bepaalde periode – ik denk aan vijf of tien jaar – een (gedeeltelijke) belastingvrijstelling kunnen genieten. Voorwaarde is dat ze investeren in innovatie en jobs creëren, én dat ze de winsten herinvesteren. Dat laatste is ook erg belangrijk,” stelt Warson, die daarover overlegd heeft met EU-specialisten.
  • Een derde maatregel is de innovatievennootschap, ook bestemd voor Limburg en Luik. “Loonkosten zijn een zware handicap voor bedrijven die aan fundamenteel onderzoek en ontwikkeling willen doen. In ruil voor het aantrekken van wetenschappers en vorsers maar ook ingenieurs of creatieve geesten, krijgen deze bedrijven ook tijdelijk een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.”

Kosten

Warson benadrukt dat de twee laatste maatregelen, de reconversievennootschap en innovatievennootschap, geen extra kosten voor de overheid betekenen. “Want het gaat om fiscale voordelen voor nieuwe initiatieven en bedrijven,” aldus Warson. Samen met bestaande troeven – zoals de weliswaar verminderde notionele intrestaftrek en ruling (bindende afspraken met de fiscus) – moet dat Limburg en Luik aantrekkelijk maken voor binnen- en buitenlandse investeerders.

Europa

Henk Mahieu, bij het kabinet Vanackere verantwoordelijk voor Economie, Buitenlandse Handel en Overheidsbedrijven, bevestigt het voornemen van de minister. “Bedoeling is dat we de regio’s Limburg en Luik snel weer op de rails krijgen,” zegt Mahieu. “Maar we zijn er nog niet,” waarschuwt hij voor overdreven optimisme. “We werken voor deze complexe materie op verschillende niveaus samen met verschillende mensen. We moeten er ook voor zorgen dat onze plannen de goedkeuring van Europa kunnen wegdragen. Het zal niet nog voor morgen zijn,” aldus Mahieu.

Redactie | 10-12-12 | 08:00 | Link
Plaats een reactie