Grootste exportpotentieel bij machinebouw

Export

De export van in Nederland gemaakte goederen groeit in de periode tot 2020 tot € 300 miljard. In 2012 bedroeg deze export naar schatting € 237 miljard. De machinebouw en elektrotechniek (jaarlijks +4,5% tot 2020), chemiesector (+4%) en voedingsmiddelenindustrie (+3,5%) hebben de grootste groeiperspectieven. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau.

De export, de motor van de Nederlandse economie, wordt al voor een belangrijk deel gedreven door de sectoren die ook de komende jaren de grootste groei kunnen laten zien. Het grootste potentieel ligt daarbij de komende jaren voor de machinebouw en elektrotechnische industrie. De sector is weliswaar conjunctuurgevoelig, maar relatief goed verbonden met de opkomende economieën. Nederlandse bedrijven produceren machines voor halfgeleiders, maar ook voor bijvoorbeeld de voedselindustrie, landbouw, metaalbewerking en de gezondheidszorg. De waarde van de export van deze sector kan jaarlijks met 4,5% stijgen tot € 38,6 miljard euro in 2020 vergeleken met bijna € 26 miljard in 2011.

De chemie liet de afgelopen jaren een enorme groei zien, mede door de hogere olieprijs. Deze zal de komende tien jaar afnemen, maar als de ‘industrie van de industrie’ kan de chemie internationaal verder groeien. Het is, mede gezien de economische situatie in Europa, wel nodig dat deze sector voor meer directe afzet buiten Europa zorgt. Tweederde van de export gaat nog altijd naar West-Europa. Een andere belangrijke groeimotor van de export is de landbouw, waar Nederland onder meer wereldleider is in zaden en planten.

Om de export te laten groeien is het voor sectoren noodzakelijk dat zij verder internationaliseren. Dit geldt vooral voor opkomende segmenten zoals de dienstensector. Deze heeft nog een relatief bescheiden aandeel in de export, maar kan flink groeien door een verdere internationale expansie.

Binnen de dienstensector zijn volgens het rapport van ING de technische dienstverleners (waaronder ingenieursdiensten) en de logistieke dienstverlening het best gepositioneerd voor een toenemende internationale expansie. De ingenieursbureaus hebben al een meer internationale focus, onder meer vanwege de krimpende thuismarkt. Hun sterke internationale reputatie (onder meer in watergerelateerde projecten) in combinatie met verstedelijking en klimaatverandering zullen voldoende mogelijkheden voor groei creëren. Bron: ING Economisch Bureau.

Redactie | 10-01-13 | 16:37 | Link
Plaats een reactie