Vervangende pensioenregeling PMT en PME opkomst

Het Caribisch levensgevoel

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische branches zijn onderhandelingen begonnen over de vorming van een gezamenlijke pensioenregeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet kostenvoordelen opleveren, toekomstbestendig zijn en de arbeidsmobiliteit tussen de technische branches verbeteren.

De nieuwe regeling vervangt naar verwachting in 2014 de huidige regeling voor de Metaal en Techniek (PMT) en de Metalektro (PME).

Eén moderne pensioenregeling

Volgens de sociale partners in de technische branches is aanpassing van de pensioenregeling nodig om de pensioenen ook op de lange termijn veilig te stellen. “Vergrijzing, een toename van de gemiddelde levensverwachting en instabiliteit zijn beter op te vangen in één nieuwe, moderne pensioenregeling voor alle technische branches,” zegt Jos Brocken van FNV Bondgenoten. ‘De vorming van één pensioenregeling is ook logisch gezien de samenwerking die onder andere de brancheorganisaties FME-CWM, Metaalunie en UNETO-VNI binnen de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) zijn aangegaan om de arbeidsmobiliteit tussen technische branches te verbeteren’ stelt Hep van Luunen van de Federatie. De pensioenfondsen voor de Metalektro (PME) en voor Metaal en Techniek (PMT) blijven onafhankelijk van elkaar opereren.

Perspectieven

Volgens Van Luunen kunnen werknemers die nu vallen onder de pensioenfondsen PME en PMT straks rekenen op één solide regeling met een gezonde financieringsstructuur. Brocken ziet bovendien nog andere perspectieven: “Als dit project slaagt, kunnen we een dubbelslag maken in de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en de verlaging van de kosten. Dat is goed voor deelnemers en werkgevers.” De nieuwe pensioenregeling is naar verwachting in de loop van 2013 gereed. De nieuwe regeling gaat gelden voor 35.000 ondernemingen met circa 550.000 werknemers en 330.000 gepensioneerden. Bron: Metaalunie.

Wat is uw mening? Laat het weten via de peiling. En laat eventueel een motivatie achter.

[poll id=”6″]

Redactie | 19-01-13 | 12:59 | Link
Plaats een reactie

Reacties

Volgorde, of wel de aanpak, is fout. Zittende bestuur PME moet eerst democratisering bestuur inzetten en dan aftreden. Al die dubbelfuncties zoals die van Jos Brocken ontnemen ons geheel enig vertrouwen in de duurzaamheid van hetgeen kan ontstaan. De basis éérst. D.w.z. nieuwe mensen, niet verantwoordelijk voor eerste korten ooit in bestaan van onze pensioenfondsen!

A. Stuijt, secretaris | 01-02-13 | 13:30