De Krom aanjager Techniekpact

Techniekpact

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom gaat helpen bij de totstandkoming én uitvoering van het Techniekpact. Dat heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt. Het Techniekpact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor de techniek.

Er kiezen momenteel te weinig jongeren voor een technische opleiding. Tegelijk gaat de komende jaren een groot aantal technici met pensioen. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 170 000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus. Het kabinet wil deze schaarste aan technisch personeel aanpakken, samen met sociale partners en het onderwijs. De Krom zal daarbij een voortrekkersol vervullen. Het kabinet wil dit voorjaar het Techniekpact afsluiten met de betrokken partijen. Namens het kabinet zullen de minister van Economische Zaken, de minister en de staatssecretaris van Onderwijs en de minister van Sociale Zaken het Techniekpact ondertekenen.

‘Zinloos initiatief’

Er zijn vele – goed bedoelde – initiatieven die jongeren stimuleren te kiezen voor een toekomst in de techniek, maar de vraag blijft of het ook daadwerkelijk (en tijdig) vruchten zal afwerpen. Volgens ROVC, partner voor trainingen, opleidingen en advies & implementatie binnen de Nederlandse industrie, is het pact echter zinloos en “het zoveelste initiatief rondom deze uitdaging dat de kortetermijnoplossing vergeet”. Zo zouden investeringen in de technische instroom van de jeugd, zoals het aanstellen van 7.000 techniekcoaches, pas over 6 jaar vruchten afwerpen en is het pact slechts een pleister op de wonde, terwijl het bedrijfsleven op korte termijn een concrete oplossing nodig heeft.

Volgens John Huizing, algemeen directeur van ROVC, liggen de kansen voor de komende jaren in het opleiden van zij-instromers: “Om dit probleem ook op de korte termijn aan te pakken, moeten we buiten de gebaande paden denken. In 2016 wordt een tekort van 155.000 goed opgeleide technici verwacht. De werknemers die op deze termijn technische problemen moeten oplossen zijn nu ook aan het werk als technicus of in een ander beroep. Hierbij kunnen we nog niet rekenen op de jeugd. De grote ontslagrondes in de bouw kunnen met de juiste omscholing bijvoorbeeld een potentieel aan nieuwe technische medewerkers bieden. Zo zijn er tal van bronnen te vinden die op de korte termijn een oplossing bieden.”

Website Techniekpact

Inmiddels is de website van Techniekpact live. Deze site is bedoeld om informatie te verzamelen over het onderwerp om tot het techniekpact te komen. Ze roepen iedereen dan ook op ideeën op te sturen.

Redactie | 07-02-13 | 17:07 | Link
Plaats een reactie