Gemengde teams komen tot betere prestaties

Gemengde teams presteren beter.

Vrouwen en techniek, daar zijn al heel wat clichés uit voortgekomen. Alsook vele initiatieven: bedrijven die hun deuren openen voor meisjes, speedsdates en zelfs technisch speelgoed voor meisjes. En niet zonder vooruitzicht, want organisaties die er in slagen evenwichtige teams samen te stellen uit mannen en vrouwen zouden wel eens goud in handen kunnen hebben.

Gemengde teams presteren beter dan teams die vooral bestaan uit mannen of teams met een meerderheid van vrouwen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sander Hoogendoorn van het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE). Hij deed onderzoek naar het effect van diversiteit in teams op hun prestaties. Hij keek niet alleen naar diversiteit in geslacht, maar ook naar diversiteit in etniciteit en in cognitieve vaardigheden.

Etnisch diverse teams

Een gematigde etnische diversiteit in teams blijkt geen effect te hebben op de prestaties. Etnische diversiteit is positief voor de prestaties als ten minste de meerderheid van het team verschillende etnische achtergronden heeft. Dit positieve effect kan worden verklaard doordat teamleden in etnisch diverse teams elkaars kennis beter aanvullen. Hierdoor leren ze mogelijk ook meer van hun mede-teamleden.

Minder ontslagen

Teamprestaties nemen aanvankelijk toe en vervolgens af als de diversiteit in cognitieve vaardigheden toeneemt. Teams met een gematigde diversiteit in cognitieve vaardigheden presteren het best, concludeert Hoogendoorn. In teams met een gematigde diversiteit in cognitieve vaardigheden vinden daarnaast minder ontslagen plaats. Dit hoeft volgens Hoogendoorn echter niet te betekenen dat dit mechanisme ook verklaart waarom deze teams beter presteren.

Effectieve samenstelling

Hoogendoorn voerde een reeks veldexperimenten uit onder teams van eerstejaarsstudenten die als onderdeel van hun hbo-opleiding International Business een echt bedrijf opstarten, managen en uiteindelijk weer opheffen. De resultaten van zijn onderzoek zijn waardevol voor een beter inzicht in de effectieve samenstelling van teams in organisaties.

Publicatiegevens

Sander Hoogendoorn: Diversity and Team Performance: A Series of Field Experiments. Promotor is prof. dr. Mirjam van Praag, hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de UvA.

Hoogendoorn verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 8 maart – Internationale Vrouwendag – om 16.00 uur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de Agnietenkapel van de UvA, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam. Bron: UvA Persvoorlichting.

Redactie | 21-02-13 | 13:38 | Link
Plaats een reactie