Gezocht: bedrijven die werken met ploegendiensten

Ploegendienst - there is an app for that!

FME en TNO gaan de komende anderhalf jaar aan de slag met de problematiek van ploegendiensten in de metaal- en elektro-branche. Hiermee willen ze meer kennis verwerven over ploegendiensten en een model ontwikkelen om meer maatwerk in ploegendiensten te creëren. Wat kunnen bedrijven die gebruikmaken van drie-, vier- of vijfploegendiensten doen om deze roostersystemen beter aan te sluiten op de individuele wensen van werknemers en bij de flexibiliteitsbehoefte van het bedrijf?

Problemen

Herkent u wellicht de volgende problemen bij uw bedrijf:

  • Moeite met bemensen van ploegdiensten?
  • Structurele onderbezetting als het economisch beter gaat?
  • Structurele vermoeidheidsklachten van (oudere) medewerkers, met als gevolg hoger ziekteverzuim?
  • Mismatch tussen werk en sociaal leven (jongere) werknemers?

Het is inmiddels algemeen bekend dat werken in nachtdiensten, zeker op hogere leeftijden, tot structurele vermoeidheidsklachten kan leiden. Het gevolg is een hoger ziekteverzuim en eventueel een vergrote kans op voortijdige uitval.

Oplossingsmodel

TNO heeft veel wetenschappelijke kennis over de effecten van ploegendiensten op het individu. Het project van FME en TNO moet meer inzicht bieden in de samenhang tussen werkkenmerken, werkprocessen en individuele factoren. Dit moet leiden tot de belangrijkste interventiemogelijkheden binnen de sector. Denk bijvoorbeeld aan een betere aansluiting van werktijden bij de individuele behoeften en vermogens.

TNO en FME willen komen tot een model waarbij bedrijven én medewerkers zelf, in onderling overleg aan de slag kunnen om voor hun bedrijf de juiste oplossing te selecteren en door te voeren – maatwerk in ploegendiensten. Hiermee kunnen oudere werknemers gezond aan het werk gehouden worden en kunnen jongere werknemers een betere aansluiting tussen werk en privé aangeboden worden.

Voor dit project zoekt FME geïnteresseerde lidbedrijven die mee willen doen. Een vraag die aan de orde zal komen is in hoeverre men zelf al aan oplossingen denkt, of wellicht al heeft doorgevoerd. Bedrijven die deelnemen zullen niet alleen onderling kennisdelen, maar ook meedoen met het ontwikkelen en testen van oplossingsmodellen.

Aanmelden

FME-lidbedrijven die willen deelnemen aan dit project kunnen tot en met 15 maart 2013 contact opnemen met Wim Ducheine, E wim.ducheine@fme.nl T (079) 353 11 98.

Redactie | 26-02-13 | 22:08 | Link
Plaats een reactie