Metaalunie pleit voor RO-taak Ondernemerspleinen

Ruimtelijke ordening

De Kamers van Koophandel worden samengevoegd met innovatiecentrum Syntens tot ondernemerspleinen. Op die manier wil het kabinet de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Bedrijven kunnen straks bij de ondernemerspleinen terecht voor al hun overheidszaken zoals advies, vergunningen en subsidies. Vanaf 1 januari 2014 is het ondernemersplein waarschijnlijk volledig operationeel. Daarvoor moet eerst nog een wetsvoorstel ingaan (voor de herziening van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997).

De belangrijke taak op het gebied van de ruimtelijke ordening (RO-taak) dreigt hierbij verloren te gaan, waardoor gemeenten vrij spel krijgen in plaats van tegenspel ten behoeve van de juiste checks and balances voor bedrijven. Reden voor Koninklijke Metaalunie om samen met vijf collega brancheorganisaties een brandbrief (PDF) aan MKB-Nederland en VNO-NCW te sturen. Zij denken dat hun leden hiervan de dupe worden. Zonder de RO-taak wordt de regiostimuleringstaak van de Ondernemerspleinen een haast loze taak, omdat ca. 80% van de regiostimulering RO betreft.

Met ondersteuning van de Ondernemerspleinen kan deze belangrijke RO-lobby wél gevoerd worden. Belangrijk is dat er een goed netwerk met ambtelijke contacten op lokaal en regionaal niveau overeind blijft, zoals de KvK’s en Decentrale Advisering Detailhandel (DAD) die nu veelal hebben en uitgaande van de belangen van alle bedrijven, bestaand en nieuw.

Hoe de verschillende RO-taken tussen de Ondernemerspleinen, regio’s van VNO-NCW en MKB Nederland en de brancheorganisaties precies verdeeld worden, willen ze in goed onderling overleg bespreken. De lobby kan bij de regio’s van VNO-NCW en MKB Nederland komen te liggen, maar veel, met name arbeidsintensieve RO-taken (vooral kennis en ondersteuning) moeten volgens hun inziens bij de Ondernemerspleinen komen te liggen.

Redactie | 19-02-13 | 18:14 | Link
Plaats een reactie