Techniekopleidingen MBO voorlopig gered

Volle zalen...

De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd met minister Jet Bussemaker van Onderwijs over de bekostiging van het mbo. In de aanloop naar dit debat heeft FME bij de Tweede-Kamerleden en de minister gepleit voor het behouden van een hogere bekostigingsvergoeding voor de dure techniekopleidingen. In het debat herhaalde de minister wat ze al in een brief aan de Kamer had duidelijk gemaakt: dat ze de zorg van werkgevers en onderwijsinstellingen over de bekostiging deelt.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Ik ben blij dat de minister oog en oor heeft voor onze zorgen. Het is uitstekend dat ze het bekostigingsvraagstuk wil meenemen in het overleg over het Techniekpact.” Dat overleg wordt gevoerd met werkgevers, onderwijs en vakbeweging.

In eerste instantie was in het wetsvoorstel ‘wijziging wet educatie en beroepsonderwijs’ een gelijke bekostiging van alle mbo-opleidingen opgenomen. Daardoor zou het voor ROC’s minder aantrekkelijk worden om techniekopleidingen, die nu eenmaal duurder zijn, aan te bieden. FME vreesde dat op ROC-directies druk zou gaan ontstaan om alleen de meest goedkope opleidingen te gaan verzorgen. In haar brief aan de Kamer heeft de minister laten weten dat “bij werkgevers en onderwijsinstellingen zorg blijkt te bestaan over het voornemen de prijsfactoren af te schaffen. Men vraagt zich af of het dan nog wel aantrekkelijk is om bijvoorbeeld dure techniekopleidingen te blijven aanbieden. Daarover mag uiteraard geen twijfel bestaan. Ook dit kabinet heeft de ambities om meer technisch opgeleiden op de arbeidsmarkt te krijgen en dat moet de bekostiging van het onderwijs niet tegenwerken. In het voorjaar van 2013 gaat het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbeweging een Techniekpact sluiten.”

Techniekpact

Samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid wordt nu gewerkt aan het Techniekpact, ook FME is daar nauw bij betrokken. Dezentjé: “Voor mij is het duidelijk dat de sleutel ligt bij samenwerking van bedrijfsleven met onderwijs en daarnaast dat opleidingen de kans en het geld moeten krijgen om aan te sluiten bij de praktijk van de arbeidsmarkt. Een hogere bekostigingsvergoeding voor dure techniekopleidingen maakt daar deel van uit.”

Maakindustrie keihard nodig

In 2016 dreigt een tekort van 155.000 technici op alle niveaus. Dezentjé: “Als we hier niets aan doen, dreigt de technologische industrie te verdwijnen uit ons land. Deze industrie biedt werk aan bijna een half miljoen mensen. Daar komt nog een veelvoud aan indirecte banen bij. De sector heeft een omzet van €87 miljard, nog los van economische spin-off. Het verdwijnen van de maakindustrie zou een enorme dreun zijn voor de verdienkracht van dit land. Als de maakindustrie verdwijnt, is het gedaan met onze kenniseconomie en verdwijnt ook de welvaart. En daarnaast is juist deze industrie keihard nodig om innovatieve oplossingen te blijven vinden voor grote vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid.” Bron: FME.

Redactie | 08-02-13 | 12:02 | Link
Plaats een reactie