Gesprek over passies vermindert ‘kiespijn’

We love technology - © Artua

Door met jongeren in gesprek te gaan over wat hen nu echt blij maakt of drijft in een opleiding, sport of (bij)baan, leren ze zichzelf beter kennen. Jongeren die weten waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, kiezen voor een opleiding die écht goed bij ze past, en daardoor ook sneller voor techniek, verwacht TechniekTalent.nu. En techniek is een sector waar de komende jaren een groot aantal banen beschikbaar zijn. Ouders, docenten en stagebegeleiders kunnen jongeren helpen zichzelf te leren kennen met behulp van ‘5 vragen over je toekomst’ van TechniekTalent.nu.

Loopbaanleren om een goede keuze te maken

Bij de keuze van een vervolgstudie van vmbo-leerlingen wordt al snel over een beroep gesproken. Terwijl de leerlingen dan op een leeftijd zijn dat dit een ‘ver van hun bed show’ is. Jongeren hebben vaak geen realistisch beeld van zichzelf en van een beroep. Bovendien wordt de techniek te weinig als interessante optie overwogen. Techniektalent.nu is een voorstander van een nieuwe aanpak van studiekeuzebegeleiding, namelijk het loopbaanleren. Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo’: “Bij loopbaanleren leren jongeren zichzelf beter kennen, zodat ze een betere keuze kunnen maken. Het gaat bij loopbaanleren niet zozeer om de vraag WAT je kiest, maar HOE je kiest.”

5 vragen

TechniekTalent.nu wil dat meer volwassenen een goed gesprek met leerlingen aanknopen over de drijfveren, de passies van de leerling. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt de ‘kiespijn’ lichter. TechniekTalent.nu heeft hiervoor het pilotproject ‘Vijf vragen over je toekomst’ opgestart. Aan de hand van vijf vragen interviewen vmbo-leerlingen hun ouders over wat hen stimuleert in hun werk. Wat ze er fijn of mooi aan vinden. Na afloop kunnen de ouders de vijf vragen ook aan hun kind stellen. Andersom dus. Zo leert het kind beter te kijken naar waar hij of zij echt blij en enthousiast van wordt. Want wie een goed zelfbeeld heeft, kiest beter. Volwassenen die mee willen doen, klikken naar: www.5vragen.nu. Daar staat ook beschreven hoe alles in zijn werk gaat. Klik op de button ‘Volwassenen’ voor meer informatie.

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties (waaronder Koninklijke Metaalunie) en scholen, met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Volgens BètaMentality is 87% van de jongeren potentieel te boeien voor bèta en techniek. Technische beroepen zijn immers ook te vinden in populaire sectoren als Gezondheidszorg & Welzijn en Handel & Administratie. Toch is de vraag naar technici in de arbeidsmarkt nog steeds groter dan het aanbod en dat wordt de komende jaren alleen maar meer.

Vaker kiezen voor techniek

TechniekTalent.nu wil een juiste studiekeuze stimuleren, zodat er minder jongeren uitvallen of van opleiding wisselen. Daarbij wil TechniekTalent.nu een loopbaan in de techniek op een goede manier onder de aandacht brengen. Marinka Kuijpers: “Met loopbaanleren kijken de jongeren naar wat hen blij maakt, wat hen drijft en waar hun passies liggen. Ze staan meer open voor het brede scala aan vervolgopleidingen en beroepen, waaronder technische. Zo kiezen ze vaker een opleiding en beroep dat echt bij hen past.”

Redactie | 11-03-13 | 13:00 | Link
Plaats een reactie