Innovatieregeling voor aansluiting mkb op topsectoren

Holland High-Tech

Het ministerie van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat het mkb vanaf half mei gebruik kan maken van een nieuwe innovatieregeling. Met de MIT-regeling (‘MKB Innovatiestimulering Topsectoren’) moet het innovatieve mkb nóg meer aansluiten op de topsectoren. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Om als exporteur aantrekkelijk te blijven, moet je innovatiekampioen zijn. Innoveren doe je niet alleen. Het is daarom cruciaal dat de overheid extra middelen inzet om het innovatieve mkb daarbij te ondersteunen. De toekomst moet uitwijzen of het budget van 22 miljoen euro voldoende is, maar dit is in elk geval een concrete stap.”

Het kabinet heeft met het topsectorenbeleid gekozen voor het versterken van de concurrentiekracht van die sectoren waar Nederland wereldwijd uitblinkt. Iedereen is het erover eens dat de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren van groot belang is. De MIT-regeling voorziet in een keuzemenu waarin meerdere instrumenten worden aangeboden. De nieuwe regeling biedt elke topsector de mogelijkheid om zelf te kiezen welk instrument voor het mkb wordt ingezet. Zo kan er subsidie naar technische haalbaarheidsstudies, het beantwoorden van een vraag door een kennisinstelling of naar R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-regeling (PDF) in het kort.

  • Kennisvouchers: Hiermee bereikt de topsector ruim 500 innovatieve mkb’ers. De herintroductie van dit succesvolle instrument is erop gericht om bedrijven gebruik te laten maken van de kennis die bij kennisinstellingen beschikbaar is. De kennisvoucher heeft een waarde van maximaal 3.750 euro en wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt, die samen met een kennisinstelling een kennisoverdrachtproject wil uitvoeren. In totaal is hiervoor 1,9 miljoen euro beschikbaar.
  • R&D-samenwerkingsinstrument: Met dit instrument worden projecten ondersteund waarbij minimaal twee mkb-bedrijven samenwerken op het gebied van industrieel en experimenteel onderzoek. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 75.000 euro per deelnemende ondernemer, met een maximum van 150.000 euro per samenwerkingsproject. In totaal is hiervoor 1,9 miljoen euro beschikbaar.
  • Netwerkactiviteiten: Kennisdeling en het bevorderen van netwerkstructuren tussen mkb-ondernemers is van groot belang. De subsidie is gemaximeerd op 200.000 euro en wordt verstrekt voor het uitvoeren van netwerkactiviteiten.

Deze regeling wordt uitgevoerd door AgentschapNL. Het ministerie van EZ stelt voor dit jaar vier miljoen euro beschikbaar. Binnenkort maken ook de andere topsectoren de plannen bekend. Bron: FME.

Redactie | 21-03-13 | 18:54 | Link
Plaats een reactie