Metaal verwacht tekorten door vergrijzing

Machineveiligheid

Ondanks de economische tegenwind zijn er in de metaalindustrie ook nu vacatures die moeilijk zijn te vervullen, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde lassers en cnc-verspaners. De werkgelegenheid krimpt, maar in sommige segmenten – zoals de hightech of de maintenance – zijn er groeimogelijkheden. Werkgevers verwachten op termijn een grote vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing. Vanuit het onderwijs komen te weinig gediplomeerden beschikbaar voor de sector. Hierdoor zijn er op de middellange termijn grotere tekorten te verwachten, zeker als de economie weer aantrekt.

Door de verwachte tekorten aan technisch opgeleid personeel zijn de perspectieven in de metaalindustrie voor schoolverlaters redelijk tot goed. Voor uitkeringsgerechtigden zijn de perspectieven redelijk. Met name in de kleinmetaal zijn er mogelijkheden voor laagopgeleiden. Ook zijn er opleidingstrajecten voor zij-instromers mogelijk, zeker als de economie weer aantrekt. Ook hier geldt dat er vooral kansen liggen vanaf mbo-niveau 3.

Dit blijkt uit de UWV Sectoranalyse Metaal. UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG/gemeenten en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie.

Een ruimere samenvatting is terug te vinden in Sectorbeschrijving Metaal (PDF).

Redactie | 01-03-13 | 15:48 | Link
Plaats een reactie

Reacties

Met zoveel werkloze moet het toch mogelijk zijn om via her en bij scholing weer mensen voor deze vacatures te vinden, scholen. Dus geen lasser uit Spanje halen maar Nederlanders lassen leren!

P.Meeder | 01-03-13 | 19:48