Verplichte werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Werkkostenregeling

De verplichte invoering van een uniform fiscaal systeem voor verstrekkingen en vergoedingen aan personeel, de zogeheten werkkostenregeling (WKR), wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën Weekers in zijn brief van 8 maart 2013 aan de Tweede Kamer.

De WKR, die voor alle bedrijven verplicht wordt gesteld, biedt werkgevers een forfaitaire ruimte (in 2013) van 1,5% van de loonsom om belaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in onder te brengen. Als er door de werkgever meer vergoed of verstrekt wordt dan moet over het meerdere 80% eindheffing afgedragen worden. De nieuwe regeling gaat 29 verschillende fiscale afspraken voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vervangen.

Er bestaat forse kritiek op de huidige werkkostenregeling. In een recente evaluatie is vastgesteld dat de nieuwe regeling ingewikkeld wordt gevonden, een grondige voorbereiding vereist en voor sommige sectoren slechter dreigt uit te pakken dan het oude regime. Bovendien blijkt bijna de helft van de kleine bedrijven niet op de hoogte van de WKR. Doordat de werkkostenregeling de administratieve lasten van bedrijven nauwelijks verlicht , maakte nog geen 20% van de ondernemingen de overstap.

Staatssecretaris Weekers heeft besloten de verplichte invoering met een jaar uit te stellen om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. In voormelde brief legt de staatssecretaris uit dat hij de WKR wil vereenvoudigen en deze daarmee aantrekkelijker wil maken voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens hem kan dit ‘door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen’.

Het geheel van opties voor verbeteringen bevind zich inmiddels in een ‘vergevorderd stadium’. De staatssecretaris schrijft dat hij de Tweede Kamer daarover op korte termijn zal informeren. Verbetervoorstellen zullen ook ter consultatie worden voorgelegd aan het bedrijfsleven. Nog voor de zomer hoopt de staatssecretaris met de Kamer te spreken over hoe verder te gaan met de werkkostenregeling. Bron: FME Servicedesk.

Redactie | 15-03-13 | 10:24 | Link
Plaats een reactie