MGB koploper met Ondernemingsdossier

Metaal Gieterij Bedrijven

De Metaal Gieterij Bedrijven (MGB) start deze maand als pilotgroep met het Ondernemingsdossier. Leden van MGB kunnen daardoor slim voldoen aan wetten en regels. Hiermee besparen zij tijd, geld en onnodige irritatie, en hebben vooral meer tijd om te ondernemen. MGB is de branchegroep voor non-ferro gieterijen binnen Koninklijke Metaalunie.

Ondernemers hebben te maken met een groot aantal wetten en regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten, zo ook metaalgieterijbedrijven. Ze moeten vaak dezelfde informatie leveren aan verschillende overheden, zoals toezichthouders en vergunningverleners. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan die overheden. Belangrijk daarbij is dat de ondernemer zelf bepaalt welke overheden toegang hebben tot die gegevens of bepaalde delen daaruit. Het Ondernemingsdossier is dan ook van en voor de ondernemer.

Metaalgieterijen worden een aantal keren per jaar fysiek geïnspecteerd door toezichthouders. De toezichthouder kan nu vooraf de juiste en actuele gegevens raadplegen en is daardoor beter geïnformeerd. Controles kunnen op afstand worden uitgevoerd en risico-inschattingen gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Ook voor overheden heeft het Ondernemingsdossier dus voordelen.

Frans van der Brugh, branchemanager MGB: “Het Ondernemingsdossier stelt de aangesloten metaalgieterijen in staat om zich te richten op het ondernemen en de administratieve last te verminderen. Vereenvoudiging van het toezicht en uniforme handhaving op basis van de meest actuele wet- en regelgeving is iets wat zowel de metaalgieterijen als de overheden als bijkomend voordeel zullen ervaren.”

Zo werkt het Ondernemingsdossier

MGB-metaalgieterijen en overheden spreken af hoe zij informatie willen uitwisselen en leggen dat vast in samenwerkingsovereenkomsten. Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken welke bevoegdheden de gemachtigde toezichthouder heeft om bedrijfsgegevens in te zien, welke documenten in het Ondernemingsdossier worden geplaatst en hoe vaak er op locatie wordt geïnspecteerd. De ondernemer legt zijn bedrijfsgegevens eenmalig in het Ondernemingsdossier vast en houdt deze zelf actueel. Moet een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan wordt dat binnen het Ondernemingsdossier gesignaleerd. Het Ondernemingsdossier maakt verder de regels inzichtelijk door ‘regelhulpen’, die helder aangeven wat een ondernemer moet doen om de regels na te leven.

Landelijk initiatief

Het Ondernemingsdossier is een initiatief van het bedrijfsleven mét overheden. Drie brancheorganisaties horeca, rubber- en kunststofindustrie en de recreatiesector en hun overheden zijn eind 2011 al gestart met het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier wordt inmiddels landelijk gebruikt door ruim 2.400 ondernemingen, 42 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties en groeit snel. Meer weten? Kijk op www.ondernemingsdossier.nl.

Redactie | 19-04-13 | 14:40 | Link
Plaats een reactie