Vereniging van Gepensioneerden-PMT opgericht

Vereniging van Gepensioneerden Pensieonfonds Metaal en Techniek

Op 21 maart 2013 heeft de notaris de oprichtingsackte met de statuten van de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek (VG-PMT) gepasseerd. VG-PMT is een landelijk werkende vereniging voor leden met huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), dan wel haar rechtsopvolgers.

Belangrijk doel ik het behartigen van de belangen van de leden in het pensioenfonds. Daarnaast richt de vereniging zich op het in stand houden van contacten tussen de leden. Uiteraard zijn zeker ook jongeren welkom als lid.

Voor meer informatie over de vereniging kan contact opgenomen worden met de secretaris dhr. T.T. Winkler, Ockeghemlaan 32, 3723 LR Bilthoven. Telefoon: 030-2250042. Email: secretaris@gepensioneerdenVGPMT.nl.

Redactie | 06-04-13 | 20:50 | Link
Plaats een reactie

Reacties

Goed initiatief, word allen lid.

Erik Daae | 07-04-13 | 18:51