Nog geen akkoord over CAO Metaal en Techniek

Wind in de zeilen zetten

De Koninklijk Metaalunie laat weten dat het zesde overleg over de nieuwe CAO in de Metaal en Techniek op 22 mei 2013 nog geen akkoord heeft opgeleverd. Werkgevers houden vast aan een beheerste loonontwikkeling en beperking van de extra vakantierechten van oudere werknemers.

Het overleg werd door partijen vooral benut om de ingediende voorstellen te bezien in het licht van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord en het onlangs gesloten Techniekpact. Gelet op het belang van de bedrijfstak is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een sectorplan. (Over o.a. duurzame inzetbaarheid en instroom/uitstroom werknemers). Dit plan zal deel uitmaken van een nog af te sluiten CAO-akkoord. Er is tijd genomen om dit plan nader uit te werken. Het overleg wordt op 11 juni a.s. voortgezet.

Redactie | 23-05-13 | 12:42 | Link
Plaats een reactie