Principe-akkoord CAO Tata Steel

Tata Steel

Staalconcern Tata Steel heeft na lang onderhandelen een principeakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao. Het akkoord is bereikt met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van een jaar – tot 31 maart 2014.

Tata Steel verhoogt de lonen per 1 juni 2013 van 1,25% en per 1 januari 2014 van 0,50% structureel. Daarnaast ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 200 euro bruto in juni.

Tot 1 april 2016 krijgen leerlingen na afloop van hun opleiding een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar aangeboden. Deze tijdelijke maatregel geldt tot 1 april 2016. Zodra een leerling op een vacature wordt aangenomen, krijgt hij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Zolang geen definitieve plaatsing mogelijk is, zullen deze leerlingen gaan werken via de flexpool.

Arbeidsparticipatie (inzet Wajongers)

Tata Steel zet zich in om de landelijke doelstellingen (zoals geformuleerd in het sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners) te helpen realiseren om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Tata Steel zal gedurende de looptijd van deze CAO wederom 10 Wajongers een tijdelijke werkervaringsplaats met begeleiding bieden, gespreid over diverse opleidingsniveaus. Tata Steel streeft er ook naar om daar waar mogelijk deze jongeren een vast dienstverband aan te bieden.

Tata Steel zal participeren in een nog op te zetten regionaal initiatief gericht op het plaatsen van Wajongers, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen bij bedrijven in de IJmond.

Duurzame inzetbaarheid

Tata Steel neemt een projectleider/loopbaanadviseur in dienst die invulling gaat geven aan duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt een digitale loopbaanscan aangeschaft die medewerkers kan ondersteunen bij het werken aan gezondheid, motivatie, ontwikkeling en werk-priv├ębalans.

Bovenstaande betreft een selectie. Het volledige principe-akkoord zal door de vakbonden met een positief advies worden voorgelegd aan hun leden.

Redactie | 14-05-13 | 10:52 | Link
Plaats een reactie