Saxion start lectoraat ter bevordering techniek

Saxion Hogescholen

Binnen het basisonderwijs is er nog altijd te weinig aandacht voor wetenschap en techniek. Om daar verandering in te brengen start bij Saxion op 1 mei 2013 het nieuwe lectoraat ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’. De onderzoekers van het lectoraat richten zich op de vergroting van de intensiteit van het onderwijs in wetenschap en techniek en de kwaliteit.

De gemiddelde basisschoolleraar besteedt minder dan een uur per maand aan wetenschap en techniekonderwijs. Begrijpelijk, want leraren hebben veel tijd nodig om hun leerlingen basisvaardigheden als taal en rekenen aan te leren en bovendien is het onderwerp wetenschap en techniek vaak niet eenvoudig te vertalen naar het basisonderwijs.

Meer wetenschap en techniek door integratie in taal- en rekenonderwijs

Het lectoraat beoogt de aandacht voor techniek te vergroten door te onderzoeken hoe wetenschap en techniek geïntegreerd kunnen worden met het curriculum voor de basisvaardigheden taal en rekenen en de wijze waarop leraren daarbij ondersteund kunnen worden. In het buitenland zijn al veel positieve ervaringen opgedaan met deze aanpak. “Door in het wetenschap- en techniekonderwijs expliciet aandacht te besteden voor de basisvaardigheden rekenen en taal, en omgekeerd, lijken we drie vliegen in één klap te slaan” denkt Jan-Auwke Diepenhorst, Directeur Academie Pedagogiek & Onderwijs van Saxion. “Maar of dit daadwerkelijk ook het geval is, zullen we moeten onderzoeken”.

De leden van het lectoraat

Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Onderwijs & Innovatie (KCOI). De lector Symen van der Zee is kenniskringlid bij het lectoraat Daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs. Aan het lectoraat zijn tevens een associate lectoraat taaldidactiek (Martine Gijsel) en een associate lector rekendidactiek (Diny van der Aalsvoort) verbonden.

Aansluiting bij Centre of Expertise Techniekonderwijs

Het nieuwe lectoraat sluit uitstekend aan bij het recent opgerichte Centre of Expertise Techniekonderwijs (CETO), dat als doel heeft een stevige impuls te geven aan vergroting van het aantal studenten dat voor een bèta-opleiding kiest en vergroting van het aantal mensen die in de techniek gaat werken. Dit om dreigende tekorten op dit terrein te voorkomen. CETO is een initiatief van Saxion, Windesheim en de Universiteit Twente. Bron: Saxion.

Redactie | 01-05-13 | 15:14 | Link
Plaats een reactie