Tata Steel start derde proefcampagne HIsarna

HIsarna-installatie bij Tata Steel in IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden is gestart met de derde reeks proeven van het HIsarna onderzoeksproject. De deels door Tata Steel bedachte experimentele technologie maakt het mogelijk om kolen en ijzererts zonder voorbewerking rechtstreeks in een nieuw type hoogoven in te zetten. Als deze doorbraaktechnologie succesvol kan worden ontwikkeld, is het mogelijk om over tien tot twintig jaar staal te maken met 20% minder CO2-uitstoot. Nieuwe staalbedrijven zullen dan geen kooks-, sinter- en pelletfabrieken meer hoeven te bouwen en bij bestaande bedrijven kan de huidige technologie dan worden uitgefaseerd.

Stabiele productie

De doelstelling van de zes tot acht weken durende campagne is om in een stabiel productieproces gedurende langere, aaneengesloten periodes van enkele dagen volgens het nieuwe procedé ruwijzer te maken. Tevens zullen er tests worden gedaan met de inzet van verschillende kwaliteiten kolen en erts. Om het HIsarna proces op te starten werd 50 ton vloeibaar ruwijzer in het reactorvat van de installatie gegoten. Er kwamen twee grote kranen aan te pas om de pan met ruwijzer omhoog te hijsen. De afgelopen weken was de HIsarna-installatie met behulp van branders al voorverwarmd tot een temperatuur van 1.300 graden Celsius.

Volgende stappen

Aan de hand van de resultaten van deze proefcampagne zullen er wijzigingen aan de proefinstallatie worden aangebracht. Dan volgt er nog een vierde serie tests met deze pilot plant. Als die goed verloopt, komt het project in de volgende fase van het ontwikkeltraject: het ontwerpen en bouwen van een pilot plant die vijf tot zes keer zo groot is als de huidige proeffabriek. Als daarmee een reeks proefcampagnes succesvol is doorlopen, volgt de laatste fase van het project: opschaling naar industrieel niveau.

Made in IJmuiden

De deels bij Tata Steel in IJmuiden bedachte nieuwe technologie wordt getest in de speciaal hiervoor gebouwde proeffabriek op het terrein van het staalbedrijf. HIsarna maakt onderdeel uit van het ULCOS-programma (Ultra-Low CO2 Steel making) en wordt gezien als een van de meest kansrijke methodes om de CO2-uitstoot in het staalproductieproces aanzienlijk te verminderen. Europese staalbedrijven, mijnbouwbedrijven Rio Tinto en LKAB en diverse onderzoeksinstanties werken gezamenlijk aan dit project. HIsarna wordt financieel ondersteund door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken.

Redactie | 28-05-13 | 17:24 | Link
Plaats een reactie