Interpretatieverschillen Arbocatalogus verleden tijd

Machineveiligheid

Merendeel door de inzet van Koninklijke Metaalunie is een voor de metaalsector jarenlange durende verwarrende situatie beëindigd. De verwarring betrof de paraaf in de Verbetercheck Machineveiligheid, onderdeel van de Arbocatalogus Machineveiligheid van 5xbeter, betreffende het al dan niet gebruiken van een beschermende boorkap bij het boren.

De tekst ‘daar waar de boormachine in de bovenste stand blijft draaien, dient een kapje geplaatst te worden’ werd geïnterpreteerd door Inspectie SZW dat in alle gevallen een boorkap geplaatst diende te worden. Met de nieuwe toevoeging is nu ook omschreven dat als de boormachine automatisch uitschakelt in de bovenste stand en dus niet draait, er geen boorkap meer nodig is. Daarmee is voor alle partijen duidelijkheid geschept.

“Alle bij het tot stand komen van Arbocatalogus betrokken partijen zitten weer op één lijn”, schetst Jos van de Werken, beleidssecretaris Arbozaken van Metaalunie het belang van de toevoeging. “Wat op papier is afgesproken wordt nu in de praktijk precies zo gehandhaafd. Zowel werkgever als ook Inspectie SZW weten waar ze aan toe zijn.” Met de toevoeging komt een einde aan een lange periode van onzekerheid en verwarring. “Voor elke situatie is nu tot op de letter omschreven wat wel mag als het gaat om bescherming bij het boren. Ook als de boormachine automatisch uitschakelt en er sprake is van bronaanpak, wat misschien wel de voorkeur moet hebben. Maar het belangrijkste is dat alle partijen weer op één lijn zitten. En omdat diezelfde partijen ook hetzelfde hoge niveau Arbozorg nastreven, is dat de grote winst. Maakt alle betrokkenen bij Arbo tot een winnaar”, aldus Van de Werken.

Redactie | 03-06-13 | 13:48 | Link
Plaats een reactie