Dekkingsgraden PMT en PME onder herstelpad

Iets minder

De dekkingsgraad van PMT is in het tweede kwartaal van 2013 met 4,8 procentpunt gedaald naar 96,3%. Met deze dekkingsgraad loopt PMT loopt op dit moment 4,7% achter op het vereiste herstelpad voor het tweede kwartaal. Bij PME zakte de dekkingsgraad 4,9 procentpunt naar 96,6%, waardoor zij circa 5% achter lopen op het vereiste herstelpad. Door deze ontwikkeling moeten deelnemers en gepensioneerden rekening houden met een verlaging van de pensioenen in 2014.

Hoofdpunten PMT tweede kwartaal 2013

 • Dekkingsgraad in tweede kwartaal 2013 met 4,8 procentpunt gedaald naar 96,3% (UFR driemaands gemiddelde).
 • Dekkingsgraad zonder driemaandsmiddeling is 99,8%.
 • PMT loopt op dit moment circa 4,7% achter op het met DNB afgesproken herstelpad, waarbij eind 2013 de dekkingsgraad 104,3% moet zijn.
 • Bij onvoldoende herstel eind 2013 zal PMT aanvullende maatregelen moeten treffen en is een verlaging in 2014 waarschijnlijk. Alleen als sterk herstel van de financiële markten optreedt kan dit worden voorkomen.
 • Rendement tweede kwartaal 2013 is -2,8%; dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door waardedaling van zowel vastrentende als risicodragende beleggingen.
 • Het totaal rendement voor de eerste helft van 2013 komt uit op -0,9%.
 • De pensioenverplichtingen namen in het tweede kwartaal toe met € 1,2 miljard van 47,5 naar 48,7 miljard door daling van de rente volgens de UFR.
 • Het pensioenvermogen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 met € 1,2 miljard tot € 46,7 miljard.

Jan Berghuis, bestuursvoorzitter PMT

“Met deze kwartaalcijfers moeten we helaas vaststellen dat een tweede verlaging van de pensioenen in 2014 onontkoombaar lijkt. De pijn zit „m met name in de lage rente die op dit moment door de middeling nadelig uitpakt. Daardoor stijgen de verplichtingen die we moeten aanhouden voor alle pensioenen nu en in de toekomst, sterk. Aan het eind van dit jaar wordt definitief duidelijk of PMT de vereiste dekkingsgraad van 104,3% gaat bereiken. Voor onze deelnemers en gepensioneerden is een tweede verlaging een rampzalig scenario. Eerder dit jaar zijn zij al met een verlaging van de pensioenen met 6,3% geconfronteerd. Een gemiddeld pensioen in onze sector komt neer op een bedrag van 5.700 euro bruto per jaar.”

Hoofdpunten PME tweede kwartaal 2013

 • Dekkingsgraad in tweede kwartaal 2013 met 4,9 procentpunt gedaald naar 96,6% (UFR driemaands gemiddelde). De dekkingsgraad van PME zonder het driemaands gemiddelde is 100%.
 • PME loopt op dit moment circa 5% achter op het met DNB afgesproken herstelpad, waarbij eind 2013 de dekkingsgraad 104,3% moet zijn. Op basis van de huidige stand van de dekkingsgraad zou een verlaging van de pensioenen 5% bedragen in 2014. De actuele dekkingsgraad en de achterstand op het herstelpad worden iedere maand gepubliceerd op onze website.
 • Bij onvoldoende herstel eind 2013 zal PME aanvullende maatregelen moeten treffen en is een verlaging in 2014 waarschijnlijk, tenzij sterk herstel op de financiële markten optreedt.
 • Rendement tweede kwartaal 2013 is -3,0%; dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door het negatieve rendement op vastrentende waarden en de renteafdekking. Dit als gevolg van de stijging van de actuele rente in de laatste weken van het kwartaal.
 • Het totaalrendement voor de eerste helft van 2013 komt uit op -1,1%.
 • De pensioenverplichtingen namen in het tweede kwartaal toe met € 0,5 miljard tot € 32,7 miljard.
 • Het pensioenvermogen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 met € 1,0 miljard tot € 31,6 miljard.

Franswillem Briët, bestuursvoorzitter PME

‘Wie de laatste cijfers ziet, kan niet anders dan concluderen dat het er somber uitziet. Hoewel het nog te vroeg is om definitief te oordelen, komt een verlaging in 2014 concreet in beeld. Tenzij sterk herstel op de financiële markten optreedt. Eind van dit jaar wordt de balans definitief opgemaakt en wordt bezien of PME voldoet aan de vereiste dekkingsgraad van 104,3%.’

Filmpje PMT met een uitleg waarom verlagen van pensioenen noodzakelijk is

Redactie | 18-07-13 | 11:57 | Link
Plaats een reactie