Derde proef groene hoogoven bij Tata Steel geslaagd

Ruwijzerproductie in de HIsarna-installatie tijdens de derde proefcampagne bij Tata Steel in IJmuiden

De derde proef van het HIsarna onderzoeksproject bij Tata Steel in IJmuiden is succesvol verlopen. Er is zelfs voor het eerst staal gemaakt van HIsarna-ruwijzer. De ontwikkeling van deze groene hoogoventechnologie is hiermee weer een stap verder gekomen. Maar er is nog een lange weg te gaan. Er is tijdens de proefcampagne meerdere malen gedurende twee tot drie aaneensluitende dagen ruwijzer gemaakt volgens het innovatieve HIsarna-procédé. Hierbij wordt vloeibaar ruwijzer gemaakt zonder voorbewerking van kolen en ijzererts. De grondstoffen worden rechtstreeks in dit nieuwe type hoogoven geïnjecteerd. Ook zijn er tests gedaan met de inzet van verschillende soorten kolen en ijzererts. De derde proef liep van 28 mei tot en met 28 juni.

“De recente HIsarna-campagne is een belangrijke prestatie van het ULCOS-project (Ultra-Low CO2 Steel making). Ik feliciteer alle deelnemers met de resultaten van hun inzet en technische expertise,” zo stelt Karl Köhler, Managing Director en CEO van Tata Steel in Europa. “Initiatieven als HIsarna tonen hoe de staalindustrie werk maakt van innovatie en verduurzaming. Dit laat ook zien hoe de staalindustrie de uitdaging van klimaatverandering het hoofd biedt,” aldus Köhler.

Het vervolg

Er is nog een lange weg te gaan voordat deze technologie mogelijk commercieel kan worden toegepast. Na bestudering van alle testresultaten wordt de pilot plant van allerlei verbeteringen voorzien. Dan volgt er nog een vierde serie tests met deze installatie. Als die goed verloopt, breekt de volgende fase van het project aan: design en constructie van een vijf tot zes keer zo grote proefinstallatie. Als daarmee een reeks succesvolle proeven is gedaan, volgt opschaling naar industrieel niveau. Als deze doorbraaktechnologie succesvol kan worden ontwikkeld, is het mogelijk om over tien tot twintig jaar staal te maken met 20% minder CO2-uitstoot. Nieuwe staalbedrijven zullen dan geen kooks-, sinter- en pelletfabrieken meer hoeven te bouwen en bij bestaande bedrijven kan de huidige technologie dan worden uitgefaseerd.

Politieke ondersteuning

Tata Steel vindt dat de wet- en regelgeving er op gericht moet zijn om de Europese staalindustrie in staat te stellen dergelijke doorbraaktechnologie succesvol te ontwikkelen. Een wetgevend kader dat kostbare initiatieven als HIsarna ondersteunt is daarvoor onontbeerlijk, naast regelgeving die op haalbare doelstellingen is gebaseerd. Met name dient men de onrealistische doelstellingen te heroverwegen die worden gesteld voor een industrie die de basis vormt voor de Europese maakindustrie en zo bijdraagt aan economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Het onderzoek “Steel Roadmap for a Low Carbon Europe 2050” dat vandaag door Eurofer (European Steel Association) wordt gepubliceerd toont aan dat de doelstellingen van de Europese Commissie voor de staalindustrie veel verder gaan dan wat technisch gezien realistisch is.

Made in IJmuiden

De deels bij Tata Steel in IJmuiden bedachte nieuwe technologie wordt getest in de speciaal hiervoor gebouwde proeffabriek op het terrein van het staalbedrijf. HIsarna maakt onderdeel uit van het ULCOS-programma (Ultra-Low CO2 Steel making) en wordt wereldwijd gezien als een van de meest kansrijke methodes om de CO2-uitstoot in het staalproductieproces aanzienlijk te verminderen. Europese staalbedrijven, mijnbouwbedrijven Rio Tinto en LKAB en diverse onderzoeksinstanties werken gezamenlijk aan dit project. HIsarna wordt financieel ondersteund door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken.

Redactie | 04-07-13 | 14:46 | Link
Plaats een reactie