Aluminium Centrum verontrust over voortbestaan Aldel

Aldel

Het Aluminium Centrum, koepelorganisatie voor de Nederlandse aluminiumindustrie en per juli 2013 voortgezet door Koninklijke Metaalunie, maakt zich zorgen over het voortbestaan van de aluminiumsmelter Aluminium Delfzijl. Door de hoge energietarieven dreigt de laatste aluminiumsmelter in Nederland haar deuren te moeten sluiten waarbij de werkgelegenheid van ruim 400 directe banen bij het bedrijf en nogmaals 400 indirecte banen in de regio op de tocht komen te staan.

Het Aluminium Centrum roept minister Kamp van Economische Zaken op om op korte termijn met maatregelen tot een Level Playing Field binnen de Europese energiemarkt te komen waarbij Aldel onder dezelfde omstandigheden als andere Europese aluminiumsmelters kan werken.

Voor de productie van aluminium is veel elektriciteit nodig. Op grond hiervan werd begin zestiger jaren door het toenmalige kabinet een energiebeleid gehanteerd waarbij aan energie groot verbruikende industrie├źn, waaronder Aldel, de gelegenheid werd geboden om zich in Noordoost Groningen te vestigen. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van gunstige energietarieven als gevolg van de beschikbare aardgasreserves in Slochteren. Hiermee werd tevens de werkgelegenheid in de regio versterkt.

Inmiddels is de prijs van elektriciteit is voor Aldel veel hoger dan voor aluminiumsmelters in omringende Europese landen, zoals Duitsland waar bedrijven worden ondersteund met subsidies en vrijstellingen. Mede in dat licht is het wrang dat het huidige Nederlandse energiebeleid, onder invloed van Brusselse regelgeving, uit de pas loopt met die van andere Europese landen met een bedreiging van de werkgelegenheid in de regio tot gevolg.

Redactie | 13-09-13 | 11:25 | Link
Plaats een reactie