Meeste nieuwe orders industrie sinds april 2011

De schoorsteen rookt weer!

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in augustus toegenomen in het hoogste tempo sinds april 2011. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI). De NEVI-Purchasing Managers’ Index (PMI) noteerde 53.5, het hoogste cijfer in 27 maanden. En een PMI-waarde van boven de 50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten.

De verkoop aan het buitenland bereikte het hoogste niveau in 28 maanden. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in augustus opnieuw, zij het beperkt. Hetzelfde gold voor de werkgelegenheid: daar was de daling de kleinste in zeven maanden. De voorraad gereed product daalde opnieuw. Daarentegen nam de hoeveelheid ingekochte materialen voor de eerste keer in 26 maanden toe. Ook de voorraad ingekochte materialen nam daardoor toe. De levertijden waren in augustus voor de tweede opeenvolgende maand langer. De inkoopprijzen daalden opnieuw, maar wel aanzienlijk minder dan in juli. Hetzelfde was het geval met de verkoopprijzen.

Van Weele, NEVI-hoogleraar Inkoopmanagement, Technische Universiteit Eindhoven: “De ontwikkeling is nog van te korte duur om te zeggen dat dit zich laat vertalen in nieuwe banen. Daar waar dat mogelijk is bouwen bedrijven en personeelsbestanden nog af. Levertijden worden nog niet korter. Maar de stijging van voorraden ingekochte producten zal een verkorting van de levertijden de komende maanden mogelijk maken. Over augustus dus goed nieuws. Op de korte termijn verwacht ik dat dit nieuws zal aan houden. Ik verhoog mijn rapportcijfer daarom van 5.9 naar 6.2. Net iets meer dan voldoende.” Bron: NEVI.

Redactie | 02-09-13 | 13:07 | Link
Plaats een reactie