Metaalunie ondertekent energieakkoord

Energieakkoord

De Koninklijke Metaalunie heeft namens haar leden aan tafel gezeten bij de totstandkoming van het energieakkoord. Het is belangrijk om op een groot thema als energie met veel partijen overeenstemming te bereiken. Het energieakkoord bevat kansen voor Metaalunieleden die energiebesparende producten maken of die zelf lokaal energie willen gaan opwekken. Metaalunie staat achter het energieakkoord, maar ziet op een aantal onderwerpen in de uitwerking ervan nog wel wat aandachtspunten.

Veel bedrijven uit de metaalsector gebruiken behoorlijk wat energie, omdat de benodigde processen daarom vragen. “Die processen zijn niet zomaar te veranderen. Het energieakkoord mag niet per definitie leiden tot een lastenverzwaring voor ondernemers en ook de internationale concurrentiepositie van de maakindustrie moeten we in de gaten houden”, aldus directeur beleid Jos Kleiboer.

Er zijn al vele bedrijven die energiebesparende maatregelen hebben genomen, mede met hulp van het Energiecentrum , en die met de huidige stand van de techniek hun productieprocessen niet verder kunnen aanpassen. De kans bestaat dat zij daardoor met een lastenverzwaring te maken krijgen. Dat vindt Metaalunie niet eerlijk, daardoor worden juist jarenlange goede intenties en acties bestraft.

Het energieakkoord leidt tot een voorgeschreven lijst met maatregelen, die een bedrijf kan doorvoeren. Eventueel te nemen maatregelen moeten wat Metaalunie betreft uit de eigen middelen van een bedrijf gefinancierd kunnen worden. Belangrijk is ook dat er sprake is van een door de (metaal)sector zelf opgestelde lijst van maatregelen. Zo kan beter rekening gehouden worden met de unieke omstandigheden van de bedrijven uit een sector. Uiteraard rekening houdend met de doelstellingen uit het energieakkoord.

Redactie | 06-09-13 | 19:22 | Link
Plaats een reactie