Akkoord kleinmetaal. Grootmetaal bereidt acties voor.

Afgesproken

De werknemers in de kleinmetaal zien hun lange strijd voor een goede cao beloond worden. FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de werkgevers in de kleinmetaal, de FWT, zijn vanavond tot een cao-akkoord gekomen. Tegelijk maken de werknemers in de grootmetaal zich op voor hardere acties.

De werkgevers in de grootmetaal, verenigd in FME-CWM, krijgen van FNV Metaal een week bedenktijd om alsnog op de eisen in te gaan. Als dat niet gebeurt, dan starten er vanaf 18 oktober hardere acties.

Voor ongeveer 325.000 mensen in de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek is er een inkomensverbetering van gemiddeld 3,5% in 22 maanden. De loonschalen van jongeren in het bezit van een vak- of voortgezet onderwijs diploma worden daar bovenop per 1 januari 2014 nog eens met 3% verhoogd.

Goede afspraken voor jong en oud

Jacqie van Stigt, landelijk FNV bestuurder kleinmetaal is verheugd: “Dit is het succes van al die duizenden mensen die in actie zijn gekomen in juni en met de stakingen vanaf 20 september. Hiermee maken we het werken in de metaal en techniek echt aantrekkelijk voor jongeren. Een mooie loonsverhoging en maatregelen om te zorgen dat je bij Gelijk werk, gelijk loon krijgt. Bestaande afspraken om gezond langer door te werken blijven doorgaan en alle verslechteringen die werkgevers wensten en zoveel weerstand opriepen zijn van tafel.”

Werknemers kunnen hun verlofdagen, overwerkdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken. Om privé en werk bijvoorbeeld beter te kunnen combineren.

Gelijk Werk, Gelijk loon

Ruud Nieuwenhuis, installateur bij Ajax Chubb Varel en FNV kaderlid, is blij met de afspraak over Gelijk loon, bij gelijk werk: “Het is nodig om paal en perk te stellen aan oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit Nederland en het buitenland. Afgesproken is om binnen een jaar vast te leggen welke cao artikelen precies van toepassing zijn bij grensoverschrijdende arbeid (WAGA). Van mij had dat nog wel wat sneller gemogen. We gaan werkgevers er aan houden dat het nu ook echt voor elkaar komt.”

Banenplan

FNV Metaal en de FWT hebben afgesproken om op korte termijn te komen tot een sectorplan (‘banenplan’), voor de Metaal en Techniek. Daarbij zullen de afspraken in het Techniekpact en het Sociaal Akkoord in de praktijk worden gebracht.

Inkomen

De inkomensverbetering bestaat uit een structurele loonsverhoging van 1,5% en het verschuiven van twee premies, de vroegpensioen en WGA-premies, van werknemers naar de werkgevers. Daarmee nemen de werkgevers 1,83% respectievelijk 0,21% over van de werknemers. Bij elkaar levert dit de werknemers gemiddeld 3,5% inkomensverbetering op in 22 maanden, dat is op jaarbasis 1,92%. In de kleinmetaal wilden de werkgevers eerder een nullijn voor 17 maanden doorvoeren. De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 mei 2013 t/m 28 februari 2015.

Maandag 14 oktober geven de kaderleden van FNV Metaal hun oordeel over het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao wordt definitief als de leden er mee instemmen tijdens de ledenraadplegingen van de komende weken.

Hardere acties grootmetaal voor goede cao

Jos Brocken, landelijk FNV bestuurder grootmetaal: “Het succes in de kleinmetaal zal de werknemers in de grootmetaal inspireren om na de week bedenktijd voor de werkgevers verder te gaan met hardere acties. De bereidheid is erg groot. Met hardere acties denken wij aan het stilleggen van bedrijven voor bijvoorbeeld meerdere dagen. Maandag 14 oktober gaan wij precies invullen hoe de acties er dan uit gaan zien.”

In de grootmetaal willen de werkgevers naast forse verslechteringen in onder meer de zeggenschap van werktijden, een nullijn voor een jaar lang.

Over de cao’s

In de grootmetaal werken zo’n 150.000 mensen in onder meer de automobielindustrie, metaalgieterijen, truckbouw, scheepsbouw, chips- en halfgeleiders, vliegtuigbouw, machinefabrieken, vaak ook als toeleverancier. De werkgeversorganisatie is FME-CWM. Veel voorkomende beroepen zijn monteur, productiemedewerker, operator, elektrotechnicus, draaier, lasser, frezer. De cao-onderhandelingen zijn stukgelopen in juni 2013.

De kleinmetaal cao (Metaal en Techniek) is een van de grootste cao’s in Nederland met zo’n 325.000 mensen. Bekende werkgeversorganisaties zijn Metaalunie, Uneto-VNI, FOCWA. De cao-onderhandelingen waren stuk gelopen in juni 2013. Bron: FNV Metaal.

Redactie | 11-10-13 | 23:27 | Link
Plaats een reactie