Grootmetaal haalt forse winst op koopkracht

Spaar ons pensioen

De werknemers in de grootmetaal worden voor hun strijd voor waardering van hun vakmanschap ruimschoots beloond. FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie, VHP2 en werkgeversorganisatie FME-CWM, zijn vanmiddag tot een cao-akkoord gekomen.

  • Stakingen metaal van de baan als kaderleden het resultaat woensdag goedkeuren
  • Loonsverhoging van 4,2 % voor iedereen
  • Jongeren tot 23 jaar zelfs een loonsverhoging van 7,2%
  • Loonsverbeteringen voor bijna half miljoen werknemers na 2 metaal cao-akkoorden binnen een week zijn impuls voor Nederlandse economie

Voor ongeveer 150.000 mensen in de in onder meer de automobielindustrie, metaalgieterijen, truckbouw, scheepsbouw, chips- en halfgeleiders, vliegtuigbouw en machinefabrieken is er een structurele loonsverhoging van 4,2% in 22 maanden. Jongeren tot 23 jaar krijgen daarbovenop nog eens 3% extra. Oneerlijke concurrentie op grensoverschrijdende arbeid wordt tegengegaan.

Een cao met aantrekkingskracht

Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal is bijzonder tevreden: “Dit is het succes van al die duizenden mensen die in actie zijn gekomen op 21 juni en met de stakingen vanaf 20 september. De waardering van vakmanschap is van groot belang voor het goed functioneren van de maakindustrie en de Nederlandse economie. Samen met de 300.000 werknemers in de cao kleinmetaal van vorige week, krijgen bijna een half miljoen mensen weer koopkracht en (consumenten)vertrouwen. Dat is goed voor alle metaalwerknemers, hun families en de hele Nederlandse economie. En met deze cao-afspraken maken we het werken in de grootmetaal echt aantrekkelijk voor jongeren. Zij krijgen ruim zeven procent loonsverhoging. Dat is in veel gevallen meer dan honderd euro per maand. Daarnaast komen jongeren die beginnen met werken meteen in de loonschaal voor 19-jarigen, ook als zij jonger zijn. De jeugdschalen voor 18 jarigen en jonger zijn daarmee afgeschaft. Dit is een enorme overwinning die zorgt voor een aanzuigende werking om te gaan werken in de metaal. Het tekort aan vaklieden in de grootmetaal vereist zulke stappen”.

Meer zeggenschap over werkweken

Bestaande afspraken om gezond langer door te werken blijven doorgaan en de verslechteringen die werkgevers wensten en zoveel weerstand opriepen zijn van tafel. Werknemers kunnen hun verlofdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken. Om privé en werk bijvoorbeeld beter te kunnen combineren of om meer hersteltijd in te bouwen. Jos Brocken: “Op deze manier behouden we mensen voor de techniek, geven we mensen meer zeggenschap over hun werkweken en halen meer mensen gezond hun pensioen. Dat is minstens zo belangrijk als de loonsverhoging”.

Gelijk Werk, Gelijk loon

Marcel Meijwaard, voorman walserij bij FNsteel in Alblasserdam, is blij met de afspraak over Gelijk loon, bij gelijk werk: “Het is nodig om paal en perk te stellen aan oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit Nederland en het buitenland. Wij willen fatsoenlijke banen. Afgesproken is om binnen een jaar vast te leggen welke cao artikelen precies van toepassing zijn bij grensoverschrijdende arbeid (WAGA). We gaan werkgevers er aan houden dat het nu ook echt voor elkaar komt”.

Banenplan

FNV Metaal en FME-CWM hebben afgesproken om op korte termijn te komen tot een sectorplan (‘banenplan’), voor de grootmetaal. Daarbij zullen de afspraken in het Techniekpact en het Sociaal Akkoord in de praktijk worden gebracht.

Inkomen

De loonsverhoging van 4,2% bestaat uit een structurele loonsverhoging van 2,35% per 1 december 2013, 1,50% per 1 augustus 2014, 0,35% per 1 januari 2015 en daarbovenop voor de jongeren tot 23 jaar 3% per 1 januari 2015. De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 juli 2013 tot 1 mei 2015. De cao-onderhandelingen waren stukgelopen op 28 mei 2013. In de grootmetaal wilden de werkgevers eerder naast forse verslechteringen in onder meer de zeggenschap van werktijden, een nullijn voor een jaar lang.

Ledenraadplegingen

Op 23 oktober geven de kaderleden van FNV Metaal hun oordeel over het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao wordt definitief als de leden er mee instemmen tijdens de ledenraadplegingen van de komende weken. Veel voorkomende beroepen in de grootmetaal zijn monteur, productiemedewerker, operator, elektrotechnicus, draaier, lasser, frezer. FNV Metaal helpt werkers voor hun belangen op te komen. FNV Metaal wil Gewoon Goed Werk. Werk met genoeg zekerheid, respect en groei voor iedereen. Bron: FNV Metaal.

Redactie | 22-10-13 | 17:21 | Link
Plaats een reactie