Nacht van de Nacht bij Tata Steel

Skyline Tata Steel bij nacht gezien vanaf overzijde Noordzeekanaal

Tata Steel in IJmuiden neemt op zaterdag 26 oktober wederom deel aan de Nacht van de Nacht. Op diverse locaties op het bedrijfsterrein wordt dan de verlichting uitgeschakeld. Vanzelfsprekend alleen waar dat geen gevolgen heeft voor de veiligheid. Het milieubeleid van Tata Steel is erop gericht om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren.

Binnenkort is de doekfilterinstallatie van de Sinterfabriek volledig operationeel. Er worden maatregelen genomen om overlast van stof, geur en geluid te beperken. En Tata Steel in IJmuiden heeft de hoeveelheid energie die nodig is voor het maken van een ton staal met zo’n 30% weten te verminderen sinds 1990. “Ons staalbedrijf behoort tot de meest duurzame staalbedrijven ter wereld”, aldus Dook van den Boer, directeur van Tata Steel in IJmuiden. “We zijn ons ervan bewust dat licht niet overal nodig is. Daarom werken we nu aan het systematisch optimaliseren van de verlichting op ons terrein. Waar de veiligheid niet in het geding is, gaat verlichting uit of wordt schakelbaar gemaakt. Op deze manier hopen we een steentje bij te dragen aan het terugdringen van de verstorende invloed van nachtelijke verlichting. En dit draagt tevens bij aan het verder reduceren van ons energieverbruik”, aldus Van den Boer.

Verlichting standaard uit

De doelstelling van het programma om verlichting te minimaliseren is het beperken van de impact van nachtelijke verlichting op mens en natuur met behoud van een veilige werkomgeving. Het programma draagt tevens bij aan het reduceren van het energieverbruik. Er zijn al een aantal maatregelen getroffen. Kantoorverlichting is fors gereduceerd door het installeren van bewegingssensoren. Op het gebied van buitenverlichting is inmiddels op een aantal locaties, waaronder Dompelverzinklijn 3 en het schrootpark, een deel van de verlichting schakelbaar gemaakt. Bij deze bedrijfsonderdelen is een deel van de verlichting losgekoppeld van de straatverlichting op het terrein van Tata Steel. Die verlichting is nu standaard uit en kan middels een drukknop worden aangezet. Net als bij het programma om energie te besparen, worden alle bedrijfsonderdelen van Tata Steel in IJmuiden doorgelicht op mogelijkheden om verlichting uit te schakelen of te verminderen. Dat laatste kan onder meer door zijwaartse uitstraling te beperken (gerichter verlichten) of te kiezen voor andere soorten verlichting.

Redactie | 16-10-13 | 14:49 | Link
Plaats een reactie