Bitsing: de betekenis van focus

BITSing - Garanties voor groei

Vraag succesvolle ondernemers en ervaren managers naar het belangrijkste ingrediënt voor verantwoorde bedrijfsgroei en het antwoord is steevast: focus, focus en focus. Maar wat betekent focus precies? En nog belangrijker: hoe maak je dat concreet toepasbaar in de eigen werkomgeving? De praktische antwoorden daarop geeft Frans de Groot in zijn boek “Bitsing – Garanties voor groei”.

Bitsing is een bedrijfseconomische methode om doelen te bereiken, met een vooraf voorspeld resultaat en rendement. Hoewel het boek met doorlopende voorbeelden een zeker accent op de marketing en sales praktijk legt, is de methode evenwel goed toepasbaar op andere contexten: van planning, veranderkunde tot recruitment. Allen kunnen volgens Frans de Groot met de zogeheten BITSER-stappen probleemloos hun doelstellingen bereiken.

Stap voor stap de BITSER-trap op

Het BITSER-model hanteert de metafoor van een trap, waarbij elke letter staat voor een aandachtsgebied.

  1. Bekendheid funderen;
  2. Imago profileren;
  3. Traffic realiseren;
  4. Sale stimuleren;
  5. Extra sale genereren;
  6. Re-sell verwezenlijken.

De B staat voor bekendheid. De personen die niet bekend met je zijn, staan onder aan de trap omdat ze nog ver van jou en je organisatie af staan. De I staat voor imago. Op deze trede staan de mensen die weliswaar van je merkt, product of dienst hebben gehoord, maar daar nog een verkeerd beeld van hebben. De T staat voor traffic. De mensen op deze derde trede overwegen je merk, product of dienst al wel. Het staat op het lijstje van voorkeur. Ze hebben alleen een duwtje nodig om verder te gaan. De S staat voor sale. De mensen op deze trede zijn in actie gekomen. Ze bezochten bijvoorbeeld de winkel maar zijn nog niet tot koop overgegaan. De E staat voor extra sales. Dat kan een herhalingsaankoop zijn of de aanschaf van meerdere producten en diensten. De kunst is om mensen op deze trede te behouden. De R staat voor re-sell. Dat zijn de bestaande relaties, wie het lukt om jouw merk, product, dienst of doel aan derden door te verkopen.

Het Bitsing-boek

In korte tijd neemt Frans de Groot in de rol van coach je als lezer mee door het BITSER-model. Het doel daarvan is helder te krijgen waarop een plan zich moet focussen om het maximale effect te sorteren. Kenmerkend aan de methode – en het boek – is de heldere opdeling van stappen, de uiteenzetting van verschillende fasen die een potentiële klant of werknemer ondergaat en de condities die noodzakelijk zijn om een stap of fase op te schuiven. Daarbij reikt de auteur handige hulpmiddelen en voorbeelden aan zodat jezelf afgemeten keuzes kan maken, o.a. de potlodenfilosofie, het niet-kopieerbaarheidsvoordeel (gouden ei) en een scorecard-analyse komen aan bod.

Al met al is “Bitsing – Garanties voor groei” een zeer compleet boek met een nuttige praktische insteek.

Redactie | 12-11-13 | 12:34 | Link
Plaats een reactie