Machine-export in Duitsland ligt gedaald

VDMA

De export van de Duitse machine-industrie lag in het 3e kwartaal van 2013 met -0,6% net onder het niveau van het voorgaande jaar, nadat in het 1e kwartaal de daling 5,8% en in het 2e kwartaal 3,2% gedaald waren. In totaal werden van juli t/m september € 36,9 miljard aan machines geëxporteerd. Verleden jaar was dat € 37,2 miljard. Deze cijfers zijn afkomstig van de Duitse machinebouwindustrie de VDMA.

Bepalend voor het einde van deze neergaande trend is dat de export in het grootste deel van de EU-landen zich weer positief ontwikkeld. Gemiddeld neemt de omzet van machines in dit gebied weer met 2,9% toe. Bijna 40% van de totale machine export wordt afgezet binnen de EU.

Met enige verbazing kijken de Duitse machinebouwers naar hun grote exportmarkt China omdat hier de afzet met 3% is afgenomen. In de op een na grootste exportmarkt (de Verenigde Staten) was de afzet 0,8% lager terwijl op de Russische markt (de op drie na grootste afzetmarkt na Frankrijk) de afzet in het 3e kwartaal met 8,1% daalde ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een krachtige toename van de export met in de meeste gevallen een tweecijferige toename van de omzet laten exportmarkten zoals: Zuid Korea, Saoedi Arabië, Mexico, Zuid-Afrika en Japan zien. In deze landen zet de Duitse machinebouwsector tussen de 1,1 en 2,2% van hun producten af. Voor het komend jaar verwachten zowel de Europese Unie als de meeste regio’s buiten Europa wederom zeer gematigde groeicijfers. Bron: Metaalunie.

Redactie | 27-11-13 | 13:31 | Link
Plaats een reactie