Metaalunievoorzitter nieuwe voorman MKB-Nederland

MKB Nederland

Michaël van Straalen is met ingang van vandaag de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Van Straalen (57) heeft er feitelijk al een paar maanden als voorzitter van MKB-Nederland opzitten. Sinds 1 september vervulde hij die rol al waarnemend.

Sinds 2007 is Van Straalen voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ook vicevoorzitter van MKB-Nederland. Hij is een echte ondernemer met gevoel voor politiek. Metaalunie feliciteert hem van harte en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Metaalunie heeft het volste vertrouwen dat hij een echte voorman voor het mkb in Nederland gaat zijn zoals hij dat nu ook is voor het mkb-metaal. “Wij zijn er trots op dat onze voorzitter die rol gaat vervullen, al betekent dat helaas dat wij voortijdig afscheid van hem moeten nemen als voorzitter”, aldus Bert Jaarsma, directeur organisatie Koninklijke Metaalunie.

Met het aantreden van Van Straalen als voorzitter van MKB-Nederland gaat Metaalunie per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter. “Tot een opvolger benoemd is en aantreedt, is Michaël bereid gevonden de beide functies te combineren. Om dat mogelijk te maken zullen andere bestuursleden en de directie soms taken van hem overnemen”, schetst Jaarsma. Op korte termijn wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld die een voordracht voor een nieuwe voorzitter gaat voorbereiden. De eerste taak van die commissie wordt het opstellen van een profielschets, waarna de wervingsprocedure zal starten.

Redactie | 04-11-13 | 16:32 | Link
Plaats een reactie