Verslag eerste ALV van de VG-PMT

Geef je mening

Recentelijk vond in Maarssen de eerste algemene ledenvergadering plaats van de Vereniging Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek (VG-PMT). De VG-PMT is de landelijk werkende onafhankelijke vereniging voor leden met huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Belangrijk doel van deze vereniging van gepensioneerden is het behartigen van de belangen van de leden in het pensioenfonds. Daarnaast richt de vereniging zich op het in stand houden van contacten tussen de leden.

Ledenwerving

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van de VG-PMT kwamen de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen van een zojuist opgerichte belangenvereniging aan de orde. Belangrijk onderdeel is de werving van leden. VG-PMT is met een bescheiden ledenaantal van start gegaan. Het is van het grootste belang dat dit ledenaantal snel toeneemt. Daarbij is gevraagd aan pensioenfonds PMT om het bestaan van de vereniging onder de aandacht te brengen van gepensioneerden zoals de Pensioenwet voorschrijft. Maar het bestuur van PMT maakt bezwaar over de huidige naamgeving van de vereniging, hetgeen hopelijk snel wordt opgelost.

Lezingen

Tijdens het openbare gedeelte van de vergadering kwamen twee belangwekkende sprekers aan het woord. De heer Guus Wouters, directeur bestuursbureau van pensioenfonds PMT, gaf aan de hand van sheets een overzicht van de actuele situatie van pensioenfonds PMT, alsmede van de ontwikkelingen en toekomstverwachtingen. Daarnaast nam hij de gelegenheid te baat om kennis te maken met de VG-PMT en de aanwezige leden. Vervolgens gaf de heer prof. dr. Kees de Lange, 1e Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF), een presentatie met als titel ‘Over u, maar zonder u’. Een lezing die eveneens tot een interessante en nuttige discussie leidde.

Aanwezigen waren het met het bestuur en met elkaar eens dat de huidige discussie over pensioenen zinvol is en dat het van waarde is dat een onafhankelijke vereniging als VG-PMT een functie krijgt om de belangen van gepensioneerden te behartigen. Daarnaast is het belangrijk dat gepensioneerden betrokken worden bij de het besturen van pensioenfondsen door het opstellen van voordrachten voor bestuurszetels namens gepensioneerden en voor deelnemersraden. Op dit terrein staan gepensioneerden en aanstaand gepensioneerden nog de nodige ontwikklingen te wachten, waaraan VG-PMT graag een positieve bijdrage wil leveren.

Redactie | 27-11-13 | 17:33 | Link
Plaats een reactie