Doekfilterinstallatie Tata Steel officieel geopend

Douwe Buwalda (Dorpsraad Wijk aan Zee), Dook van den Boer (directeur Tata Steel in IJmuiden) en Tjeerd Talsma (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) openen de Doekfilterinstallatie. Foto: Vincent Bloothoofd.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma (Provincie Noord-Holland), Douwe Buwalda (Dorpsraad Wijk aan Zee) en Dook van den Boer (directeur Tata Steel in IJmuiden) hebben vanmiddag de Doekfilterinstallatie van de Sinterfabriek bij Tata Steel officieel geopend. Ze onthulden een plaquette op de wand van de installatie, met daarop hun namen en die van hun organisaties.

De oplevering van de installatie is een ware mijlpaal voor het staalbedrijf en haar omgeving. De bouw van de Doekfilterinstallatie is eind 2010 gestart. Met deze milieu-installatie, die ruim een jaar eerder dan gepland volledig operationeel is, neemt de hoeveelheid fijn stof, dioxine en zware metalen in de uitstoot van de Sinterfabriek met minimaal 75% af ten opzichte van de vorige milieu-installaties.

“Deze plaquette staat symbool voor de constructieve samenwerking tussen Provincie, Dorpsraad Wijk aan Zee en Tata Steel bij de realisatie van dit project”, aldus Dook van den Boer. “We zijn de afgelopen jaren op een positieve manier met elkaar in gesprek geraakt, waarbij er over en weer meer begrip is ontstaan voor elkaars belangen. En die dialoog eindigt vanzelfsprekend niet met de oplevering van dit project. We blijven elkaar opzoeken om te kijken hoe we gezamenlijk de leefbaarheid van de omgeving kunnen verbeteren en de positie van Tata Steel en de regionale economie kunnen versterken. Tata Steel streeft ernaar om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren. Zo werken we continu aan het schoner, stiller en energiezuiniger maken van onze processen en zetten we ons met het wereldwijd toonaangevende HIsarna-project in voor het ontwikkelen van een nieuw hoogovenproces. Als dat succesvol is, kun je over tien tot twintig jaar staal maken met 20% minder CO2-uitstoot”, aldus Van den Boer.

Eerste resultaten

Mede dankzij de realisatie van de eerste onderdelen van de Doekfilterinstallatie in 2011 en 2012 nam de totale uitstoot van fijn stof vanaf het terrein van Tata Steel in 2011 al met 7% af ten opzichte van het jaar ervoor en in 2012 met nog eens 16% ten opzichte van 2011. Dankzij de volledige ingebruikname van de installatie zal die uitstoot de komende jaren nog verder dalen.

Redactie | 14-12-13 | 13:17 | Link
Plaats een reactie