Tata Steel presenteert Regionale Staalagenda

Regionale Staal Agenda

Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden, heeft gisteren de Regionale Staalagenda overhandigd aan de burgemeesters van Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Deze agenda van Tata Steel in IJmuiden beschrijft de ambities van het staalbedrijf in de context van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

“Tata Steel streeft ernaar verbindingen te creëren tussen ondernemingen, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om zo de regionale economie gezamenlijk een duurzame impuls te geven, het vestigingsklimaat te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten”, aldus Dook van den Boer. “Dat doen wij vanuit de IJmond, maar in een groter gebied dat zich uitstrekt tot Amsterdam, Alkmaar en Schiphol. Het delen en bundelen van kennis en ervaring kan de economie in dit gebied een forse impuls geven. Daarvan profiteren alle partijen, inclusief de inwoners van deze regio”, zo stelt Van den Boer. De Regionale Staalagenda is opgebouwd rond drie pijlers: mensen, vernieuwen en verduurzamen.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Tata Steel en de maakindustrie staan centraal in de regio. Tata Steel leidt het nieuwste cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board in de Metropoolregio Amsterdam. Een sterke maakindustrie zorgt voor werkgelegenheid en vormt de economische motor van de regio. Daarvoor is het noodzakelijk om voldoende gekwalificeerd technisch personeel op te leiden. Tata Steel geeft daar al sinds 1939 invulling aan via haar eigen bedrijfsschool. Daarnaast werkt het staalbedrijf samen met onderwijsinstellingen op alle niveaus, van basisschool tot universiteit. Het doel is ervoor te zorgen dat meer jongeren voor techniek kiezen en de regio over voldoende kennispotentieel beschikt om te innoveren en het concurrentievermogen te versterken.

Innovatie

Innovatie speelt een cruciale rol in het versterken en vergroten van de economische slagkracht van de maakindustrie. Met een sterke R&D-afdeling beschikt Tata Steel over de high-tech kennis die nodig is om processen en producten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een duurzame economie. Denk maar aan HIsarna, het proefproject om op een nieuwe manier ruwijzer te maken, met 20% minder CO2-uitstoot of aan diverse staalbouwproducten waarmee tot 75% van het energieverbruik in gebouwen kan worden bespaard. Allemaal ‘made in IJmuiden’. Tata Steel streeft daarbij naar samenwerking met andere bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Zowel grote en kleine individuele bedrijven als de regio als geheel profiteren van deze kruisbestuiving.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Tata Steel. Tata Steel streeft naar een goede balans tussen stabiele economische groei en een aantrekkelijke leefomgeving. Economische groei en duurzaamheid gaan vaak hand in hand. Zo wordt staal toegepast in windmolens en zorgen lichtere hogesterkte staalsoorten ervoor dat auto’s veiliger én zuiniger worden. Tata Steel in IJmuiden is erin geslaagd om de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van een ton staal met zo’n 30% te reduceren sinds 1990. Tata Steel in IJmuiden behoort tot de wereldwijde top 10 van staalbedrijven met een zo laag mogelijke uitstoot van CO2. Het bedrijf werkt ook aan het terugdringen van stof, geuren en geluid afkomstig van het fabrieksterrein om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te reduceren.

Redactie | 17-12-13 | 11:43 | Link
Plaats een reactie