Ontslagregeling moet MKB ontzien

Ontslagregeling

Bedrijven met minder dan 25 werknemers moeten worden ontzien bij de verandering van het ontslagrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een overbruggingsregeling komt voor de transitievergoeding voor bedrijven, die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. De regeling, die in ieder geval tot 2020 moet gelden, geldt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Dat bleek woensdag bij de behandeling van een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen. Koninklijke Metaalunie is blij dat de politiek het belang van het mkb erkent en bereid is er rekening mee te houden bij invoering van de Wet werk en zekerheid.

De transitievergoeding is een vergoeding die na ontslag moet worden uitgekeerd aan alle werknemers die ten minste twee jaar een contract hebben. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en vanaf 11 dienstjaren een half maandsalaris. De vergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris bij een inkomen van 75.000 euro of hoger. De overbruggingsregeling moet kleinere ondernemers in moeilijke economische omstandigheden iets meer lucht geven. Zij hoeven tot 2020 de dienstjaren van een werknemer vóór 2013 niet mee te tellen bij berekening van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die valt zo lager uit.

Volgens een gezamenlijk voorstel van D66 en VVD moeten naast de overbruggingsregeling de nieuwe regels voor contracten voor bepaalde tijd met een jaar uitgesteld worden. Metaalunie gaf eerder al aan te vrezen dat werknemers met een tijdelijk contract door de nieuwe regeling sneller op straat komen te staan. “De nieuwe regeling verslechtert met name de positie van jongeren op de arbeidsmarkt en dat is niet wenselijk” aldus Jos Kleiboer directeur Beleid van Metaalunie.

Metaalunie heeft overigens nog meer opmerkingen op de uitwerking van het nieuwe stelsel. Volgens Kleiboer snijdt de voorgestelde 14 dagen bedenktijd, na overeenstemming over de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden, geen hout. “De huidige praktijk is dat er al voldoende bedenktijd in acht moet worden genomen in de procedure rondom wederzijds goedvinden en overeenstemming geeft zekerheid voor de werkgever in het mkb-metaal.”

Een tweede opmerking is de voorgestelde aanzegtermijn van een maand bij contracten voor bepaalde tijd. Daarom ondersteunt Metaalunie het amendement van de heer Dijkgraaf van de SGP inzake de aanzegtermijn. Bij een contract voor bepaalde tijd is duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden het contract eindigt. Dat is van tevoren afgesproken. Het is dan niet logisch dat de werkgever alsnog op straffe van boete dient te vermelden welke voornemens hij ten aanzien van dit contract heeft.

Metaalunie pleit er met sociale partners voor om de mogelijkheid in de wet open te houden dat maatwerk in het kader van de regeling vorstverlet op sectorniveau mogelijk blijft.

Redactie | 13-02-14 | 19:25 | Link
Plaats een reactie