Pensioenfonds kleinmetaal kort niet in 2014

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Het Pensioenfonds voor de Metaal & Techniek (PMT) heeft besloten geen korting meer toe te passen in 2014. PMT acht een tweede verlaging van pensioenen niet in belang van deelnemers en gepensioneerden.

Cao-onderhandelaar Jacqie van Stigt, vakbondsbestuurder Metaal FNV Bondgenoten, is verheugd met dit goede nieuws voor de deelnemers en de gepensioneerden. “Ik vind het bijzonder goed nieuws dat het bestuur van het pensioenfonds Metaal & Techniek heeft besloten dat korten het komend jaar niet nodig is”, zo laat Jacqie van Stigt weten. Vorig jaar is een aantal besluiten genomen die leiden tot een lagere opbouw van pensioenen. Mede daardoor is de financiële positie van het fonds verbeterd. Nu weer korten is niet in het belang van gepensioneerden en deelnemers, aldus de PMT in haar schrijven van 31 januari.

De huidige dekkingsgraad van PMT (104,4%) ligt boven het in het herstelplan vereiste niveau van 104,2%. Eind 2013 was de dekkingsgraad 103,8%, dit is een fractie onder het vereiste niveau. Het bestuur van PMT heeft besloten geen korting aan te kondigen. PMT acht het niet in het belang van zijn gepensioneerden en deelnemers om een tweede verlaging van de pensioenen door te voeren.

PMT heeft reeds in 2013 extra maatregelen genomen waardoor de dekkingsgraad vanaf begin 2014 waarschijnlijk verder zal stijgen. Zo is de premie van 2014 op hetzelfde niveau gebleven als in 2013, terwijl reeds eerder tot een verlaging van het opbouwpercentage in 2014 was besloten. De meer dan voldoende premie zal leiden tot een verbetering van de financiële positie.

De reeds genomen maatregelen zorgen ervoor dat het verlagen van pensioenen naar inzicht van het bestuur niet nodig is. Bron: FNV en PMT.

Redactie | 01-02-14 | 11:28 | Link
Plaats een reactie