PMT verlaagt pensioenen met 0,4%

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) besloot in januari dat het niet nodig was de pensioenen van zijn deelnemers te korten. Het premiebesluit dat in 2013 is genomen draagt volgens PMT voldoende bij aan een verbetering van de financiële situatie van het fonds direct per 1 januari 2014. PMT moet echter onder druk van De Nederlandsche Bank (DNB) alsnog de pensioenen verlagen. Zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat zal de korting worden beëindigd.

DNB is het niet eens met de argumentatie die PMT heeft aangevoerd en vindt dat PMT de pensioenen toch met 0,4% moet verlagen. PMT zal dit besluit van DNB uitvoeren en per 1 mei de pensioenen verlagen.

“Metaalunie is teleurgesteld over het besluit van de DNB. De dekkingsgraad werd op een haar na gehaald. Dit geeft een erg slecht gevoel bij velen en kost veel geld aan uitvoeringskosten, terwijl het materieel om een heel klein bedrag gaat.” Aldus Jos Kleiboer, directeur beleid Koninklijke Metaalunie. Voor werkgevers verandert er overigens niets aan de premie.

Jan Berghuis, voorzitter PMT namens werknemers; “We zijn tot het uiterste gegaan om een korting van pensioenen te voorkomen. We voeren het besluit van DNB uit, maar vinden dat deze verlaging van de pensioenen niet in het belang is van onze deelnemers en gepensioneerden.”

Cijfers

  • Dekkingsgraad eind februari 2014: 104,3%. Actuele dekkingsgraad 104,2%
  • Dekkingsgraad december 2013 was 103,8% (UFR driemaands gemiddelde op basis van voorlopige gegevens).
  • Volgens het met DNB afgesproken herstelpad moest de dekkingsgraad eind 2013 104,2% zijn.

Bron: bpmt.nl

Redactie | 18-03-14 | 18:37 | Link
Plaats een reactie