Vierde proef nieuwe technologie ruwijzerproductie

Projectleider Koen Meijer bij de smeltcycloon van de HIsarna-installatie bij Tata Steel in IJmuiden.

Op 13 mei start bij Tata Steel in IJmuiden de vierde reeks testen met de HIsarna proefinstallatie. HIsarna is een deels in IJmuiden ontwikkelde technologie voor de productie van ruwijzer, die het mogelijk maakt om kolen en ijzererts rechtstreeks in een nieuw type oven in te zetten. Er is dan geen voorbewerking nodig van deze grondstoffen tot kooks, sinter (brokken) of pellets (bolletjes). Als deze technologie succesvol kan worden ontwikkeld, kan die voorbewerkingsfase uit het proces worden geschrapt. Dat zou leiden tot een besparing van 20% CO2 uitstoot ten opzichte van het huidige productieproces. De vierde proefcampagne loopt tot 30 juni.

Steun voor project

“Het vervult me met trots dat we er bij Tata Steel in IJmuiden in zijn geslaagd deze installatie te ontwerpen, te bouwen en aan te tonen dat deze revolutionaire technologie werkt. Tijdens de vorige campagne is het HIsarna ruwijzer zelfs in onze staalfabriek ingezet”, zo stelt Hans Fischer, directeur van Tata Steel in IJmuiden en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa. “Een dergelijk omvangrijk project til je natuurlijk niet in je eentje van de grond. We werken samen met onder meer andere grote staalbedrijven en mijnbouwbedrijf Rio Tinto. Ons project wordt door wetenschappers en staalmakers uit de hele wereld nauwlettend gevolgd. HIsarna kan op termijn een echte ‘game-changer’ worden in de staalindustrie. Het is een van de meest kansrijke technologieën om de staalproductie verder te verduurzamen. Tata Steel en de projectpartners hebben, ondanks de uitdagende economische situatie in Europa, het HIsarna project altijd gesteund. Voor de volgende fases van het ontwikkeltraject van HIsarna zijn forse investeringen nodig. Die kosten kunnen de projectpartners alleen niet dragen. Ik hoop dan ook dat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid zich bereid tonen om de duurproef van volgend jaar en het realiseren van een installatie op industriële schaal financieel te ondersteunen. Die steun is onontbeerlijk”, aldus Fischer.

Industriële schaalgrootte

De doelstelling van de vierde campagne is om vier keer meerdere dagen aaneen ruwijzer te produceren, daarbij gebruik makend van verschillende soorten kolen en ijzererts. Na afloop van deze testcampagne gaan Tata Steel en de projectpartners voorbereidingen treffen voor een duurtest met de installatie. Het is de bedoeling om in 2015 een half jaar lang ruwijzer te produceren. Die duurproef levert belangrijke gegevens op voor de daaropvolgende cruciale stap: het ontwerpen, bouwen en testen van een HIsarna-installatie op industriële schaalgrootte.

Redactie | 27-03-14 | 17:47 | Link
Plaats een reactie