NGO-SBG brengt secretariaat onder bij Metaalunie

ngo sbg

NGO-SBG, de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in de galvano-technische industrie, heeft samen met een aantal andere organisaties, haar activiteiten ondergebracht in de per 1 januari 2014 opgerichte Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION). Aangezien NGO-SBG een van de partijen is die de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf afsluiten, blijft NGO-SBG voor dit doel als zelfstandige vereniging bestaan, maar voortaan onder de naam NGO. Voor de uitvoering van de bij de cao behorende taken heeft NGO besloten haar secretariaat onder te brengen bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De vereniging NGO telt 40 lidbedrijven, allen hoogwaardige galvano-bedrijven.

Door het onderbrengen van de overwegend technische en publicitaire activiteiten van de NGO-SBG in de nieuwe Vereniging ION, was NGO op zoek naar een goede ondersteunde organisatie voor haar taak op het gebied van de cao metaalbewer¬kingsbedrijf. NGO heeft die gevonden in Koninklijke Metaalunie. Jan Alphons Vaas, beleidssecretaris sociale zaken van Metaalunie, zal de belangen van NGO gaan behartigen in het cao-overleg.

Bert Jaarsma, directeur Organisatie Koninklijke Metaalunie is verheugd met de komst van NGO: “De cao voor het metaalbewerkingsbedrijf wordt afgesloten door vijf organisaties. Met de aansluiting van NGO bij ons, opereren alle vijf de organisaties nu vanuit de Metaalunie-organisatie. Dat versterkt de onderlinge samenwerking en efficiency. NGO zal ook gaan participeren in onze sociale commissie.” “Daarnaast is deze stap ook een logisch gevolg van de keuze die Vereniging ION gemaakt heeft door het secretariaat bij Metaalunie te vestigen”, aldus Jaarsma.

“Wij zijn als bestuur zeer tevreden met het bereikte resultaat en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking”, aldus George Newby, voorzitter NGO, “De vertegenwoordiging van NGO door Metaalunie in combinatie met de andere cao-partijen is een verbetering van onze positie, onder andere door de zetel in de sociale commissie van Metaalunie, welke zal worden bezet door ons bestuurslid Kees Hoogink. Op die manier komen we dichter op het proces te zitten, dan dat wij gewend waren. Hierdoor zijn we beter betrokken bij de lopende zaken”

Redactie | 01-04-14 | 18:33 | Link
Plaats een reactie