Ook met klachten productief en tevreden aan de slag

De vergrijzing neemt toen en dit brengt voor het bedrijfsleven uitdagingen met zich mee. In de sectoren logistiek, bouw en facilitaire dienstverlening ontstaan bij medewerkers op latere leeftijd bijvoorbeeld dikwijls slijtageklachten door het relatief zware werk. Medewerkers worden hierdoor verminderd inzetbaar. Slechts in een enkel geval zijn binnen het bedrijf andere, passende, werkplekken voorhanden. Zeker nu het aantal oudere medewerkers toeneemt, kan dit voor ondernemers een probleem worden. Tevens wil een werkgever vanuit goed werkgeverschap zijn medewerkers graag een goede werkplek bieden op een plek die hem past.

Human Resource manager Annika Lips van ThyssenKrupp Materials Nederland heeft hier ervaring mee: “Om mede inhoud te geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid is gekeken naar de mogelijkheden om medewerkers die aanlopen tegen fysieke beperkingen te ondersteunen. We willen immers dat medewerkers op gezonde wijze hun pensioen kunnen behalen, medewerkers die al jarenlang inzet en energie in ThyssenKrupp Materials Nederland hebben gestoken. Aangezien wij het werk niet aan kunnen passen aan de mens en dit juist de kracht van IBN is, zijn wij met elkaar tot de ontwikkeling van een nieuwe product gekomen. Wij hopen door middel van deze vorm van sociale innovatie bij te dragen aan het goed werkgeverschap waar wij voor staan. Alsmede op een langdurige samenwerking met IBN zodat deze innovatie op termijn een vast onderdeel van onze employment cyclus wordt.”

De oplossing zoals die nu geregeld wordt door IBN is gebaseerd op jarenlange ervaring. IBN begeleidt al ruim 20 jaar mensen met een beperking naar werk in het reguliere bedrijfsleven. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van mensen en naar de wijze waarop zij weer inzetbaar zijn voor werk. Mogelijk door een andere werkwijze, een andere werkplek of met werkplekaanpassingen kan iemand weer productief aan het arbeidsproces deelnemen. Deze expertise zet IBN nu ook in voor mensen uit de vergrijzende populatie met de dienst Detaflex SR. Evert van Summeren, regiomanager bij IBN; “We bieden het bedrijfsleven een oplossing en gaan hierbij uit van de basis zoals we deze al jaren uitvoeren. Door juist te kijken naar de mogelijkheden van de medewerker en hier werk bij te zoeken, binnen ons netwerk van 750 bedrijven in de regio, is het mogelijk dat medewerkers weer productiever worden. In de praktijk zien we namelijk dat medewerkers door andere werkzaamheden minder last hebben van hun slijtageklachten en meer werk kunnen verrichten.”

Dit is niet alleen prettig voor de werkgever, maar zeker ook voor de medewerker. Die voelt zich prettiger op een plek waar hij minder belemmerd wordt door zijn fysieke klachten en daardoor weer volledig kan bijdragen aan het werkproces. Deze verhoging van productiviteit drukt zich uit in financiële schadelast beperking voor de werkgever. Door de medewerker door te detacheren naar een nieuwe inlener is het mogelijk om de financiële vergoeding terug te laten vloeien naar de werkgever.

Naast deze verhoging van productiviteit en de financiële vergoeding blijkt uit de praktijk dat mensen ook gelukkiger zijn in werk dat ze wel goed kunnen. Bovendien blijft de medewerker in dienst van zijn werkgever en behoudt zo zijn opgebouwde rechten en plichten, denk hierbij bijvoorbeeld aan pensioenrechten. Voor werkgevers is de oplossing interessant doordat de zorg om het herplaatsen volledig uit handen wordt genomen en zo de betreffende leidinggevende en/of HRM-afdeling ontlast wordt. Tevens is én voelt een werkgever zich verantwoordelijk voor zijn medewerkers en kan op deze wijze maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Samen ondertekend

De samenwerking tussen IBN en ThyssenKrupp Materials Nederland is bekrachtigd in een overeenkomst. Alle partijen hebben deze overeenkomst ondertekend. Ook de medewerker van ThyssenKrupp Materials Nederland die nu door IBN wordt doorgedetacheerd was aanwezig. Gezamenlijk wordt door alle partijen de volgende stap met goede verwachting genomen. Voor de medewerker van ThyssenKrupp Materials Nederland is een andere werkplek gevonden. Hij is blij weer aan de slag te kunnen en toekomstgericht te kunnen gaan werken.

De oplossing kan zowel voor individuele medewerkers in worden gezet als voor groepen medewerkers. Dat dit een oplossing is voor vele ondernemers met een vergrijzende populatie aan medewerkers, zal duidelijk zijn.

Redactie | 29-04-14 | 18:41 | Link

Deze bijdrage is opgenomen in demetaal.nl bedrijvengids Sterke Staaltjes. Lees daarin meer over thyssenkrupp materials nederland bv.
Plaats een reactie