VNMI: Metaalproducenten boeken >5% omzetstijging

VNMI

De metallurgische industrie ziet een verbetering in de vooruitzichten. Vooral de metaalwalserijen en, in minder mate, de metaalsmelterijen hebben een hogere afzetverwachting. Meer dan de helft van de sector verwacht dit jaar een (vrijwel) volledige bezetting (75-100%) te bereiken, om de productiekosten te helpen minimaliseren.

Wim Hamers, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI): “Alle lidbedrijven verwachten dat de conjunctuur dit jaar of in 2015 weer gaat aantrekken. De diepte van de orderportefeuille is echter ruim gehalveerd: afnemers bestellen steeds korter op de leveringsdatum. De productiecapaciteit wordt naar verwachting dan ook niet verder teruggebracht. Flexibilisering van de productie wordt steeds belangrijker: de noodzaak van flexibelere arbeid is onverminderd groot, evenals het vinden van nieuwe afzetmarkten.”

Anders dan in de afgelopen jaren zijn de traditionele afzetmarkten (bouw, automotive, verpakkingen en energietransport- en distributie) vaak niet meer de primaire focus van veel metallurgische bedrijven. Zonder hun bestaande afnemers van zich te vervreemden, richten metaalproducenten hun verkoopinspanningen zich nu vooral op nieuwe metaaltoepassingen en op (geografisch) andere afzetmarkten.

Een andere trend, die ook tot uitdrukking komt bij de recente industriële vakbeurzen, is de opkomst van poedermetallurgie, onder andere voor 3D-printing. Hamers: “Ook nieuwe samenwerkingsvormen met onze afnemers vergroten onze kansen. Zo hebben we als sector nu gesprekken met automotive producenten, om samen te innoveren in de blauwdrukfase bij het ontwikkelen van de nieuwste metaallegeringen. We herkennen ons als sector dan ook sterk in de conclusie van het recente ING rapport, dat meer zichtbaarheid van onze sector en het vinden van nieuwe metaaltoepassingen door open innovatie grote zakelijke kansen biedt.”

Ook niet-leden zijn van harte welkom bij de voorjaarsvergadering van de VNMI, die dit jaar wordt gehouden op vrijdag 9 mei bij Nedstaal in Alblasserdam. Tijdens het openbare gedeelte wordt gedetailleerd ingegaan op de kansen van nieuwe metaaltoepassingen. Hamers: “De sector verzet zich zeker niet tegen de toepassing van nieuwe materialen, maar omarmt juist de kansen op nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld tussen metaal en composiet.”

Uitkomsten en impact

Is er met deze vooruitzichten eigenlijk nog wel werk te doen voor de branchevereniging VNMI? Hamers: “De VNMI lidbedrijven willen ondernemen en wachten niet voor niets met het doen van investeringen, ondanks de verbeterde vooruitzichten voor dit jaar. Ook ING stelt dat de branchevereniging haar lidbedrijven moet ondersteunen bij export en het vergroten van de zichtbaarheid in nieuwe markten. Daarnaast kunnen de cijfers niet verhullen dat het speelveld tussen de Nederlandse producenten en bijvoorbeeld onze Duitse concurrenten nog altijd ongelijk is.”

Hamers: “De VNMI heeft in 2013 na jarenlang aandringen enkele grote verbeteringen in het speelveld mogen waarnemen. Deze resultaten kwamen voor één van onze leden, Aluminium Delfzijl, echter te laat. Tijdens een recent gesprek met minister Kamp van Economische Zaken hebben FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en ik dan ook nadrukkelijk gewezen op de acute noodzaak van gelijksoortige regelingen voor energiekosten, milieufiscaliteiten en financieringsmogelijkheden voor innovatie.”

Over de VNMI

De Verenigde Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) vertegenwoordigt de Nederlandse metallurgische industrie, bestaande uit bedrijven die metalen (staal, ijzer, aluminium, zink, tin, koper en lood) in primaire of secundaire vorm produceren en bedrijven die de eerste bewerking van deze metalen uitvoeren. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 6 miljard exportwaarde (Nyfer). Leden zijn o.a. Aurubis, Climax Molybdenum, Nyrstar, Nedstaal, Sapa en Tata Steel. Zie voor meer informatie www.vnmi.nl. VNMI is een brancheorganisatie van FME.

Redactie | 18-04-14 | 16:58 | Link
Plaats een reactie