Asscher: ‘Sectorplan Metaalbewerking goedgekeurd’

Het sectorplan Metaalbewerking dat eind vorig jaar door het O&O Fonds voor de Metaalbewerking, OOM, namens de sociale partners is ingediend bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is goedgekeurd door SZW-minister Lodewijk Asscher. Dit werd bekend gemaakt tijdens een werkbezoek dat minister Asscher bracht aan Metaalunielid Klift Metaal-bewerking. Dit bedrijf uit Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) is gespecialiseerd in de productie van calibratieblokken voor ultrasone inspectie en aanverwante producten. Klift is een erkend leerbedrijf (Kenteq), het heeft 12 werknemers in dienst en leidt ook drie leerlingen op.

In het sectorplan voor de Metaalbewerking worden de ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende knelpunten in de sector uitgebreid beschreven. “Zelfs ten tijde van de crisis was er een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dit tekort werd en wordt veroorzaakt door een gebrek aan specialisten en door de uitstroom van vakmensen vanwege pensionering. Deze konden onvoldoende worden vervangen door goed opgeleide jongeren”, licht Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie het sectorplan toe. “Bij economisch herstel in de sector zal de vraag naar vakmensen nog verder toenemen. Zonder maatregelen zal het tekort daardoor verder oplopen”. Volgens Kleiboer zet de metaalbewerking met het sectorplan alles op alles om deze discrepantie het hoofd te bieden. Er is een aantal maatregelen geformuleerd dat ingaat op instroom in de sector, duurzame inzetbaarheid van personeel voor de sector en uitstroom uit de sector naar andere sectoren. Zo zal de TAM-regeling gecontinueerd worden. Bedrijven die een (BBL) leerling in dienst nemen, kunnen daarvoor bij opleidingsfonds OOM een financiële vergoeding ontvangen, de zgn. Leerwerkbijdrage. Om gedurende de economische crisis de instroom van leerlingen op peil te houden verstrekte OOM al bovenop de reguliere vergoeding een tijdelijke extra bijdrage van maximaal € 2000,- per leerling/per jaar. Met de verkregen subsidie kan OOM ook voor de volledige opleidingsperiode van alle leerlingen die instromen in 2013/2014 en in 2014/2015 deze tijdelijke extra loonkostensubsidie handhaven. De verwachting is dat daardoor in totaal 4400 jongeren een leerwerkplek kan worden aangeboden. SZW levert een bijdrage aan deze tijdelijke maatregel voor 2600 leerlingen. De overige uitkeringslasten komen voor rekening van bedrijven en OOM.

Verder is een aantal maatregelen uitgewerkt dat zich richt op goed werkgever- en werknemerschap. Tot slot is beschreven onder welke voorwaarden de sociale partners in de Metaalbewerking de beschreven doelstellingen willen bereiken en de maatregelen wil uitvoeren. Werkgevers en werknemers staan zij aan zij in het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van initiatieven om de kwaliteit en het volume van de in de sector aanwezige vakmensen op peil te houden en waar nodig te laten toenemen. Naast landelijk georganiseerde activiteiten is in de laatste jaren het belang van de regio voor het succesvol uitvoeren van inspanningen rond instroom, opleiding en scholing meer en meer manifest geworden. Hoe dichter bij bedrijven, scholen en werknemers geopereerd kan worden hoe groter de effectiviteit.

Nieuwe kansen voor bedrijven en medewerkers

De totale kosten voor de uitvoering van het sectorplan Metaalbewerking bedragen 150 miljoen euro. Deze kosten worden gedragen door de bedrijven en het opleidingsfonds in de sector, met een forse financiële impuls van het ministerie van 17,2 miljoen euro. Het sectorplan voorziet in een instroom van 4600 BBL-Leerlingen in twee jaar tijd en een pakket aan maatregelen om het technisch vakmanschap van werkgevers en werknemers in de metaalbewerking te vergroten. Verder wordt aandacht besteedt aan de professionalisering van praktijkopleiders, het delen en verbeteren van vakkennis in bedrijven, en de mobiliteit van werknemers in de sector. Het plan heeft een looptijd van augustus 2013 tot en met december 2015. De uitvoering van het sectorplan is toebedeeld aan Stichting OOM, het opleidingsfonds voor de metaalbewerking.

Redactie | 15-05-14 | 19:05 | Link
Plaats een reactie